Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisatie bestuursorganen van de eredienst Erediensten en kerken

Organisatie bestuursorganen van de eredienst

Elke erkende lokale geloofsgemeenschap heeft een bestuur van de eredienst. Dat is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die, afhankelijk van het soort eredienst, verschillend is samengesteld. Elke bestuursorgaan van een bestuur van de eredienst heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.​​

Het bestuur van de eredienst en het bestuursorgaan hebben, afhankelijk van de eredienst, een andere naam.

Namen per eredienst
EredienstBestuur van de eredienstBestuursorgaan
Rooms-katholiekKerkfabriekKerkraad
ProtestantsKerkgemeenteBestuursraad
IsraëlitischIsraëlitische gemeenteBestuursraad
AnglicaansKerkfabriekKerkraad
OrthodoxKerkfabriekKerkfabriekraad
IslamitischIslamitische gemeenschapComité

KBO-nummer

Een bestuur van de eredienst is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het ingeschreven moet worden in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Elke openbare instelling krijgt een KBO-nummer toegewezen.

Als je bestuur nog niet over een KBO-nummer beschikt, neem dan contact op met de KBO door een e-mail te sturen naar kbo-bce-cult@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie). ​​​

Het is ook belangrijk om te controleren of de gegevens over jouw bestuur van de eredienst nog correct staan in de KBO. Wie opgenomen is in de KBO heeft immers een wettelijke basis om gegevens van zijn/haar bestuur van de eredienst in te kijken en/of te wijzigen in het Loket voor Lokale Besturen. Klopt het zeteladres nog, zetelen de personen die geregistreerd staan in de KBO nog in jouw bestuur van de eredienst? Als dat niet het geval is, neem dan zeker contact op met de KBO om de foutieve gegevens aan te passen.