Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisatie centrale besturen van de eredienst Erediensten en kerken

Organisatie centrale besturen van de eredienst

De centrale besturen van het eredienst hebben vooral financiële taken. In bepaalde gevallen stimuleren zij ook de communicatie en coördinatie op gemeentelijk en provinciaal niveau.​​​​​​

Terminologie

Het eredienstendecreet maakt een onderscheid tussen centrale kerkbesturen en centrale besturen:

  • centraal kerkbestuur: voor de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse en de orthodoxe eredienst
  • centraal bestuur: voor de Israëlitische en de islamitische eredienst.

Op deze website wordt de term ‘centraal bestuur’ algemeen gebruikt voor alle erediensten.

Oprichting

Bij de rooms-katholieke erediensten moet er in een gemeente met 2 of meer erkende besturen van de eredienst een centraal bestuur opgericht worden. Wanneer in een gemeente slechts 1 kerkfabriek overblijft (bijvoorbeeld na een samenvoeging), wordt het centraal kerkbestuur van rechtswege opgeheven. Denk eraan de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar kbo-bce-cult@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie).

Bij de andere erediensten moet een centraal bestuur opgericht worden als er 4 of meer besturen van de eredienst binnen de gebiedsomschrijving (gemeente of provincie) liggen.

Het centraal bestuur is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en moet bijgevolg een KBO-nummer aanvragen bij de kruispuntbank der ondernemingen.

In de gemeenten waar er slechts 1 rooms-katholiek bestuur van de eredienst is, neemt dat bestuur de taken van het centraal kerkbestuur op zich. Bij de andere erediensten neemt het bestuur van de eredienst zelf de taken van het centraal bestuur op zich als er minder dan 4 besturen van de eredienst in de gebiedsomschrijving zijn.

KBO-nummer

Een centraal bestuur van de eredienst is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het ingeschreven moet worden in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Elke openbare instelling krijgt een KBO-nummer toegewezen.

Als je centraal bestuur nog niet over een KBO-nummer beschikt, neem dan contact op met de KBO door een e-mail te sturen naar kbo-bce-cult@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie). ​​​

Het is ook belangrijk om te controleren of de gegevens over jouw centraal bestuur van de eredienst nog correct staan in de KBO. Wie opgenomen is in de KBO heeft immers een wettelijke basis om gegevens van zijn/haar bestuur van de eredienst in te kijken en/of te wijzigen in het Loket voor Lokale Besturen. Klopt het zeteladres nog, zetelen de personen die geregistreerd staan in de KBO nog in jouw centraal bestuur van de eredienst? Als dat niet het geval is, neem dan zeker contact op met de KBO om de foutieve gegevens aan te passen.