Begeleiding en opvang voor personen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap biedt verschillende begeleidings- en opvangvormen aan voor kinderen en volwassenen met een handicap

Intensieve ondersteuning voor minderjarigen

In een multifunctioneel centrum kunnen kinderen en jongeren met een nood aan intensieve begeleiding vlot overschakelen tussen dag- en nachtopvang, dagopvang voor- en naschools, dagbesteding en ondersteuning thuis. Om gebruik te maken van dit aanbod heeft uw kind een goedkeuring nodig van de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar

  • Ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB). De vergunde zorgaanbieders hebben een vergunning van het VAPH om zorg en ondersteuning te bieden. Enkel zorgaanbieders die kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden, kunnen een vergunning krijgen van het VAPH. Ze moeten daarvoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zorginspectie inspecteert de vergunde zorgaanbieders. Een vergunde zorgaanbieder biedt individuele begeleiding, dagondersteuning en woonondersteuning aan.

In de Wegwijzer van het VAPH kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-vergunde zorgaanbieders. Bovendien vindt u op dezelfde website ook de contactgegevens van de verschillende zorgaanbieders.

Contact

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website

Afdeling Continuïteit en toegang

Adres
Jongerenwelzijn
Afdeling Continuïteit en toegang
Koning Albert II laan 35 bus 32
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 42 33
Fax
02 553 31 85
E-mail
Website