chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen.

  Op het persoonsvolgend budget moet u geen belastingen betalen. Het budget dient om uw extra ondersteuningsnoden te betalen.

  Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering.

  Voorwaarden

  U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. Als u als minderjarige al bepaalde ondersteuning krijgt, is het belangrijk om de aanvraagprocedure op tijd te starten. Zo kan uw zorg ononderbroken verdergezet worden. 

  Bestedingsvoorwaarden

  Met het persoonsvolgend budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen. Een beperkt deel van het persoonsvolgend budget is vrij te besteden. De rest van het budget moet u verantwoorden.
  Lees meer over de bestedingsregels op de website van het VAPH.

  Combinatievoorwaarden

  Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

  • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,... )
  • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen

  Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met een mantelzorgpremie van de zorgverzekering.

  Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor personen die vóór 31 december 2016 al niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning kregen van een zorgaanbieder (woonondersteuning of dagondersteuning) en een mantelzorgpremie ontvingen. Zij blijven deze mantelzorgpremie ontvangen..

  Wie kan dit aanvragen?

  In principe kan iedereen dit voor zijn 65ste aanvragen, als die erkend werd als persoon met een handicap door het VAPH.

  Is uw handicap nog niet erkend, dan moet u dit meteen aanvragen en is een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie nodig. Pas na een erkenning kan een PVB toegekend worden.

  Ook aIs u ouder bent dan 65 en al een erkenning van handicap door het VAPH hebt (bv. voor hulpmiddelen), dan kunt u een PVB aanvragen.

  Procedure

  Om een persoonsvolgend budget te ontvangen moet u een aanvraagprocedure doorlopen.
  Lees meer over de aanvraagprocedure op de webiste van het VAPH.

  Als uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd, en het budget is opgestart, moet u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald. 

  In bepaalde noodsituaties kunt u onmiddellijke ondersteuning krijgen via een spoedprocedure (behandeling binnen 10 werkdagen).

  Bedrag

  Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd budget per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot 85.000 euro. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de nood aan ondersteuning. Deze nood aan ondersteuning wordt uitgedrukt in personeelspunten, die op hun beurt verrekend worden naar een budget.

  Budgetcategorieën :

   Budgetcategorie     PVB Zorggebonden punten (max)      € (max) 

  I                               12,2345                                               10.000 

  II                              17,1283                                               14.000

   III                            24,4690                                               20.000

  IV                            33,6449                                                27.500 

  V                             42,8208                                                35.000 

  VI                            50,1615                                                41.000 

  VII                           53,2201                                                43.500 

  VIII                          55,0553                                                45.000 

  IX                            59,9491                                                49.000 

  X                             70,9602                                                58.000 

  XI                            88,0885                                                72.000 

  XII                          103,9933                                               85.000 

  Let op: de tabel vermeldt telkens maximum punten en maximum bedragen per jaar en per budgetcategorie.

  Voorbeeld: Iemand die een budget krijgt van 47.000 euro heeft budgetcategorie IX (9). Het bedrag lis hger dan het maximum van budgetcategorie 8 (€45.000) en lager dan het maximum van budgetcategorie 9 (€49.000). 

  Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen

  • Het cashbudget kunt u gebruiken om uw zorg en ondersteuning zelf te organiseren.
  • Met een voucher kunt u de ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders of de hoogdrempelige individuele bijstand van bijstandsorganisaties betalen. U kunt zelf de vergunde zorgaanbieder kiezen.
   Het VAPH betaalt die aanbieder dan rechtstreeks. U moet uw voucher niet zelf beheren.
  • Combinatie van cashbudget en voucher.

  Vrij besteedbaar deel

  Een deel van uw persoonsvolgend budget kunt u vrij besteden. Het vrij besteedbaar deel bedraagt, afhankelijk van uw situatie, op jaarbasis:

  • 1800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 4 (jaarbudget tot 35.000 euro)
  • 3600 euro voor budgetcategorieën 5 tot en met 12 (jaarbudget groter of gelijk aan 35.000 euro)

  Publicaties

  Bijstandsorganisaties. Budget beheren, ondersteuning organiseren

  Krijgt u van het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB)? Weet u niet goed hoe dat aan te pakken? Wilt u niet alles zelf regelen? Vraag dan hulp aan een bijstandsorganisatie. De folder licht dit toe.

  Starten met mijn persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget dat iemand met een beperking uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. De brochure geeft aan hoe het besteed kan worden.

  Contact

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Adres
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 225 84 11
  Fax
  02 225 84 05
  E-mail
  Website