Gedaan met laden. U bevindt zich op: Persoonsvolgende Financiering (PVF): zorgbudget voor personen met handicap of Persoonsvolgend Budget (PVB) voor personen met een handicap

Persoonsvolgende Financiering (PVF): zorgbudget voor personen met handicap of Persoonsvolgend Budget (PVB) voor personen met een handicap

Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. Daarom wil de Vlaamse overheid dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF).

  Om personen met de grootste ondersteuningsnood zorggarantie te kunnen bieden, is de PVF opgebouwd in twee trappen. U kunt:

  • een zorgbudget voor mensen met een handicap (vroegere basisondersteuningsbudget BOB) ontvangen als u een erkende handicap hebt en een vastgestelde ondersteuning nodig hebt. Deze eerste trap stelt u en uw omgeving in staat om zorg en ondersteuning laagdrempelig te organiseren.
  • een Persoonsvolgend budget aanvragen als uw basisbudget niet volstaat om uw ondersteuning en zorg te bekostigen. Deze tweede trap geeft u toegang tot de meer intensieve vormen van handicapspecifieke ondersteuning.

  Het zorgbudget voor mensen met een handicap en het Persoonsvolgend budget kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

  Trap 1: Zorgbudget voor mensen met een handicap (vroegere basisondersteuningsbudget BOB)

  Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een belastingsvrije tegemoetkoming van 300 euro voor:

  • personen met een erkende handicap
  • en een aantoonbare ondersteuningsnood
  • die geen gebruik maken van de niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning (ondersteuning waar u een erkenning en toelating van het VAPH voor nodig hebt)

  Het bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bepaalde andere hulpmiddelen van het VAPH, zoals de tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen en de rechtstreeks toegankelijke hulp (voor rechtstreeks toegankelijke hulp hebt u geen erkenning of toelating van het VAPH nodig, maar kunt u rechtstreeks bij de voorziening terecht).

  Het zorgbudget wordt uitbetaald door uw zorgkas en is ook combineerbaar met andere tegemoetkomingen van de Vlaamse Sociale Bescherming zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Als u in aanmerking komt voor een zorgbudget, wordt u automatisch aangeschreven. U moet dus zelf geen actie ondernemen.

  De toekenning gebeurt in 3 fasen:

  Fase 1: Volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg

  Wie op 31 december 2014 en ook nog op 1 januari 2016 geregistreerd staat met een actieve zorgvraag op de ‘Centrale Registratie voor Zorgvragen’- databank van het VAPH, heeft recht op het zorgbudget voor mensen met een handicap. Dit zijn ongeveer 5.900 personen.

  Fase 2: Minderjarigen met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp (recht op zorgbudget voor mensen met een handicap sinds september 2016)

  Wie op 30 juni 2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd staat bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp of wie op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag heeft en een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat men in aanmerking komt voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen. Dit zijn ongeveer 3.000 personen.

  Fase 3: kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond door (recht sinds januari 2017). Het zorgbudget voor mensen met een handicap is uitdovend voor volwassenen, voor jongeren zit dit vervat binnen het Groeipakket onder de naam ‘ondersteuningstoeslag(opent in nieuw venster)’.

  • minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of verhoogde kinderbijslag. Dit zijn ongeveer 5.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar.
  • minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming. Dit zijn zo’n 750 jongvolwassenen van 21 tot en met 25 jaar.
   • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal vóór 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op 1 september 2017.
   • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal op of na 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal.
   • Beschik je al over een score van minstens 12 punten, en verhuis je naar Vlaanderen of Brussel? Dan moet je na je verhuis deze score melden aan een zorgkas om een ondersteuningstoeslag te kunnen krijgen. De zorgkas zal vervolgens nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

  Trap 2: Persoonsvolgend budget (PVB)

  U kunt een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen als:

  • het zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) onvoldoende is
  • u hulp en ondersteuning nodig hebt van diensten of voorzieningen waarvoor u toelating van het VAPH nodig hebt (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp)

  Het persoonsvolgend budget is een budget dat aangepast is aan de ondersteuning die u nodig hebt. Om een PVB te kunnen ontvangen moet u een aanvraagprocedure doorlopen.

  Blijf op de hoogte

  Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. De transitie naar PVF maakte enkele historisch gegroeide verschillen in subsidiëring tussen voorzieningen duidelijk. Hiervoor worden stappen gezet om toe te werken naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

  U kunt de nieuwe ontwikkelingen volgen op: