Wegenwerken in Vlaanderen

Informatie over de huidige en geplande werken aan wegen in Vlaanderen vindt u op onderstaande websites.

Verkeersinformatie

Verkeershinder door wegenwerken is vaak niet te vermijden. Er zijn meerdere sites die actuele verkeersinformatie aanbieden.

Problemen door wegenwerken

  • Voor kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's) die door wegenwerken onbereikbaar zijn voor het verkeer, zijn er steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid om het inkomensverlies te beperken, meer bepaald een rentetoelage en een inkomenscompensatievergoeding.
  • Het is mogelijk dat uw woning of wagen bij wegenwerken schade heeft opgelopen. Dan kunt u daarvoor eventueel een schadevergoeding aanvragen. Dat kan ook in geval van lichamelijke schade.
  • De Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten analyseert mogelijke problemen bij de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone en de uitbreiding en ontwikkeling van de Antwerpse haven. Hij probeert via goede communicatie, specifieke maatregelen en onderhandelingen een oplossing te vinden.

Contact

Agentschap Wegen en Verkeer