chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lage-emissiezones (LEZ)

  Lage-emissiezones (LEZ)

  Wat en waarom?

  Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete.

  Bij het Departement Omgeving vindt u meer info over het wat en waarom van de lage-emissiezones.

  Waar en wanneer?

  Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden, en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

  Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer.

  • Sinds februari 2017: Antwerpen
  • Vanaf 2020: Gent, Mechelen en Willebroek, en Hasselt.

  Algemene toegangsregels in Vlaanderen

  De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

  Vanaf mei 2018 zal ook op het keuringsbewijs van voertuigen vermeld worden tot wanneer ze zonder problemen in de lage-emissiezone mogen.

  Categorie

  De toegangsregels gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:

  • personenwagens (categorie M1)
  • bussen en autocars (categorie M2 of M3)
  • kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3)
  • bestelwagens (categorie N1)
  • vrachtwagens (categorie N2 of N3)
  • landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T).

  Euronorm

  De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker uw wagen is. Op de website van het Departement Omgeving vindt u een overzicht van de toegangsvoorwaarden per euronorm.

  • Als er geen informatie beschikbaar is over de euronorm, dan bepaalt de datum van de eerste inschrijving of u wel of niet in een LEZ mag rijden. U vindt deze datum op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig. Bekijk per voertuigcategorie de verschillende data van eerste inschrijving en de bijhorende euronorm.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 zijn tot 2020 alleen toegelaten tot een LEZ als ze een roetfilter hebben. De Vlaamse overheid geeft een premie aan voertuigeigenaars die een half-open roetfilter installeren in hun dieselauto of dieselbestelwagen.

  De toelatingsvoorwaarden zullen in 2020, en daarna in 2025, strenger worden. Een stad of gemeente kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (bv. na registratie of tegen betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ.

  Uitzonderingen op de toegangsregels

  Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:

  • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto's) zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.
  • Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
  • Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...)
  • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
  • Voertuigen van de Krijgsmacht

  Toegelaten na registratie:

  • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap moeten. Hiervoor moet minstens aan 1 van deze voorwaarden voldaan zijn:
   • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
   • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
   • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
   • het voertuig is uitgerust met een rolstoellift.

  Lokale toegangsregels

  Huidige LEZ

  Antwerpen is momenteel de enige Vlaamse stad met een LEZ. Bekijk de voorwaarden om toegang te krijgen tot de Antwerpse LEZ.

  Toekomstige LEZ

  2020

  Mechelen en Willebroek: Op de website van de stad Mechelen vindt u de recentste informatie over de lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek.

  Gent: Op de website van de stad Gent vindt u de recentste informatie over de lage-emissiezone in Gent.

  Hasselt: Het onderzoek naar de invoering van een lage-emissiezone is gestart.

  Toegangsregels in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  Sinds 1 januari 2018 is bijna het hele Brusselse gewest een LEZ. Er is een overgangsperiode van 9 maanden. Wie de toegangsregels niet naleeft zal pas vanaf oktober 2018 beboet worden. De toegangsregels van de LEZ in Brussel lopen niet volledig gelijk met de Vlaamse regels omdat de LEZ-regelgeving een gewestelijke bevoegdheid is.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 20
  E-mail