Klachten over milieuhinder

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat u stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als u dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kunt u het probleem meestal rustiger uitleggen.

Als de dialoog niets oplevert, neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente. De gemeente kan hulp inroepen van een bemiddelaar. Bemiddeling is meestal gratis en gebeurt door de milieuambtenaar van de gemeente of door iemand die door de gemeente is aangesteld. De bemiddelaar kan luisteren naar beide invalshoeken en helpt een oplossing zoeken. Vaak is het niet duidelijk welke normen of reglementen van toepassing zijn. De bemiddelaar kan dan, als dat nodig is, de normen, de milieuwetgeving, het gemeentelijke bouwreglement of het politiereglement toelichten. De bemiddelaar kan dan aansturen op duidelijke afspraken tussen beide partijen.

Buiten de kantooruren kunt u voor dringende kwesties ook contact opnemen met de lokale politiezone van uw gemeente. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

Als de bemiddeling geen effect heeft, kunt u overwegen om een brief te schrijven naar de vrederechter van uw regio.

Milieuhinder die door bedrijven wordt veroorzaakt

 • Ook hier wordt aangeraden om eerst in dialoog proberen te treden met een aanspreekpunt van het bedrijf.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, kunt u zich richten tot de gemeente waarin het bedrijf gelegen is.
 • Hebt u vragen over de milieuvergunning van een bedrijf, neem dan contact op met milieudienst van de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over hinder die veroorzaakt wordt door een milieuvergunningsplichtige inrichting.
  • Bedrijven klasse II en III: de gemeente is bevoegd voor de naleving van de milieureglementering die van toepassing is op de ‘hinderlijke inrichtingen klasse II en III’ (de minst hinderlijke inrichtingen en activiteiten). Als de gemeente weigert op te treden tegen zware milieuhinder die wordt veroorzaakt door een inrichting van klasse II of III, dan zal de Vlaamse Milieu-inspectie optreden in de plaats van de gemeente.
  • Bedrijven klasse I of IIA: (meest hinderlijke inrichting): de gemeente zal u doorverwijzen naar de Vlaamse Milieu-inspectie.

Geluidshinder van (autosnel)wegen

Geluidshinder van (autosnel)wegen in Vlaanderen kan gemeld worden via het Meldpunt Wegen

Mest

Voor hinder die veroorzaakt wordt door het uitrijden van mest als dat niet mag of op een manier die niet toegelaten is, kunt u contact opnemen met de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.

Historische bodemverontreiniging

Voor vragen over historische bodemverontreiniging kunt u terecht bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Wetgeving

De wetgeving in verband met milieuhinder is terug te vinden in het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

Publicaties

Beter voorkomen dan saneren. De goedkoopste weg naar een propere bodem

De brochure licht toe hoe bedrijven bodemverontreiniging kunnen voorkomen en wat ze moeten doen bij schadegevallen of bij het vaststellen van nieuwe bodemverontreiniging.

Contact

In geval van milieuhinder, neemt u het best contact op met de gemeente.

Handhaving

Adres
Departement Omgeving
Handhaving
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 75 11
E-mail

Vlaamse Landmaatschappij

Adres
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 543 72 00
Fax
02 543 73 99
E-mail
Website

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Adres
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België
Telefoon
015 28 42 84
Fax
015 20 32 75
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma10:00 - 12:3013:30 - 16:30
 • di - do08:30 - 12:3013:30 - 16:30
 • vr08:30 - 12:3013:30 - 16:00