Stook slim en vermijd luchtvervuiling

Een open haard of kachel is vaak gezellig of handig als bijverwarming. Maar bij verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij. Ook het gebruik van andere soorten kachels, bijv. steenkool, is niet gezond.

Luchtvervuiling

Bij houtverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding produceert meer fijn stof dan het wegverkeer. De luchtvervuiling door houtverbranding is het ergst in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op bepaalde dagen het advies om zo weinig mogelijk hout te verbranden ('stookadvies‘).

Binnen stoken

Hout verbranden wordt afgeraden omdat het de gezondheid kan schaden. Bovendien zorgt het vaak voor geurhinder bij de buren. Als houtverbranding uw enige warmtebron is, stook dan slim.

  • In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Het is verboden vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval te verbranden. Dat is immers nog slechter voor de gezondheid.
  • Belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als u regelmatig hout stookt, laat uw schoorsteen dan minstens 1 keer per jaar door een vakman vegen.

Op stookslim.be vindt u meer tips en veelgestelde vragen over binnen stoken.

Buiten stoken?

Afval verbranden in de tuin is verboden. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Voor het verwerken van afvalstoffen bestaan veilige en milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Alleen in bepaalde gevallen is het wel toegelaten hout buiten te verbranden, bijv. voor een kampvuur (met droog onbehandeld hout) of in een sfeerverwarmer (met droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof). Op stookslim.be vindt u meer informatie over het verbod op het verbranden van afval (regelgeving, uitzonderingen, alternatieven, boetes, ...)

Publicaties

Houtkachel of haard? Stook slim en zonder zorgen

De folder geeft informatie over de manier waarop je een houtkachel of haard kunt gebruiken zonder schade voor de gezondheid.

Vuurtje in de tuin? Kies voor een gezond alternatief!

Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico’s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder.

Stookadvies als maatregel tegen luchtverontreiniging door houtstook

Het rapport bespreekt de impact van huishoudelijke houtverbranding op de lucht en de gezondheid. Sinds het najaar van 2016 geeft de Vlaamse Milieumaatschappij een stookadvies op dagen met slechte luchtkwaliteit. Dit rapport geeft een evaluatie van het stookadvies voor de winterperiode 2016-2017. Het stookadvies werd vijf keer afgeroepen in de periode 1/11/2016-31/3/2017. Het persbericht kreeg

Contact

Energie, Klimaat & Groene Economie

Adres
Departement Omgeving
Energie, Klimaat & Groene Economie
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 11 20
E-mail