chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vergunning voor watervang

  Een vergunning voor watervang is vereist voor het capteren van water van alle in het Vlaamse Gewest gelegen waterwegen, kanalen en havens, uitgezonderd de onbevaarbare waterlopen. Met het capteren van water wordt bedoeld ‘het met alle mogelijke middelen onttrekken van water uit de waterweg’.

  De captatie van water uit onbevaarbare waterlopen is niet meldings- en ook niet vergunningsplichtig zolang de oevereigenaar het water uit de onbevaarbare waterloop haalt zonder daarvoor vaste constructies of bouwwerken op te richten.

  Voorwaarden

  Of u een vergunning nodig hebt, is afhankelijk van de hoeveelheid water die jaarlijks gecapteerd wordt uit de waterweg.

  • Capteert u volumes van minder dan 500 m³/jaar, dan volstaat het om dat te melden aan de bevoegde waterwegbeheerder. Aan deze meldingsplicht moet jaarlijks voldaan worden.
  • Capteert u volumes van 500 m³/jaar of meer en wilt u het onttrokken water teruglozen, dan is de vergunningsplicht van toepassing.

  De vergunninghouder moet op de constructie van de watervang en waterlozing een apart debietmetingssysteem of tijdopnamesysteem plaatsen dat toelaat de gecapteerde en teruggeloosde waterhoeveelheden vast te stellen.

  Bij aanvraag van een vergunning voor watervang is een watertoets verplicht. Die wordt uitgevoerd door de overheid die beslist over de vergunning.

  Procedure

  De vergunning moet u aanvragen bij de bevoegde waterwegbeheerder. Er zijn 3 beheerders waarbij u terecht kunt:

  • De Vlaamse Waterweg (vroeger nv De Scheepvaart)
   • Albertkanaal, Schelde-Rijnverbinding gelegen op Belgisch grondgebied, kanaal Dessel-Kwaadmechelen, Zuid-Willemsvaart, Briegden-Neerharen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt-Herentals en Kanaal naar Beverlo
   • Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u een aanvraagformulier.
  • Waterwegen en Zeekanaal NV
   • Zeekanaal Brussel-Schelde, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Netekanaal, Boven-Zenne
   • voor de bevaarbare waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen, met uitzondering van Durme tussen Lokeren en monding, en Schelde stroomafwaarts Gent
   • Schelde tussen Nederlandse grens en Gent, Rupel, tijgebonden delen van Grote en Kleine Nete, tijgebonden deel Dijle, Demer van Diest tot monding en Durme van Lokeren tot monding
   • Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV vindt u een aanvraagformulier.
  • het bevoegde havenbedrijf.

  De waterwegbeheerder of het havenbestuur moet na de ontvangst van een volledige en correcte vergunningsaanvraag binnen de 3 maanden de vergunning afleveren of de beslissing tot weigering aan de aanvrager bekend maken. Als er binnen deze termijn geen vergunning wordt afgeleverd of als er geen beslissing wordt bekendgemaakt, wordt de vergunning als verworven beschouwd.

  De vergunning voor volumes van 500 m³/jaar of groter wordt jaarlijks hernieuwd door de betaling van een retributie. U hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe vergunningsvraag in te dienen.

  Bedrag

  Het bedrag dat u moet betalen om de vergunning te krijgen, is afhankelijk van het totale volume water dat aan de waterweg onttrokken wordt. Dat volume van gecapteerd water wordt gemeten met een debietmetingssysteem. Het bedrag dat op die manier berekend wordt, moet jaarlijks betaald worden.

  Voor de drinkwatermaatschappijen wordt er een afzonderlijk tarief opgelegd.

  Vergunningshouders die het gecapteerde water na gebruik terugstorten, kunnen een vermindering van het verschuldigde bedrag krijgen in functie van het volume dat effectief wordt teruggestort. Die vermindering bedraagt maximaal de helft van het totale verschuldigde bedrag.

  Wetgeving

  • Decreet van 21 december 1990 dat begrotingstechnische bepalingen en bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1991 bevat, en alle latere wijzigingen.
  • Besluit van 3 mei 1991 van de Vlaamse executieve dat meer informatie verschaft over de aflevering van vergunningen voor de captatie van water uit bevaarbare waterlopen, kanalen en havens gelegen in het Vlaams gewest.

  Contact

  De Vlaamse Waterweg

  Adres
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  011 29 84 00
  Fax
  011 22 12 77
  E-mail
  Website

  Waterwegen en Zeekanaal

  Adres
  Oostdijk 110
  2830 Willebroek
  België
  Telefoon
  03 860 62 11
  Fax
  03 860 62 78
  E-mail
  Website