chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ecologiepremie Plus voor ondernemingen

  Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen. Onder bepaalde voorwaarden neemt de Vlaamse overheid een gedeelte van de extra investeringskosten die zo'n investering met zich brengt, voor haar rekening.

  De Ecologiepremie Plus (EP-Plus) is er voor milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen die op de limitatieve technologieënlijst staan.

  Kmo’s en grote ondernemingen die daarentegen grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op strategische ecologiesteun (STRES).

  Voorwaarden

  De precieze voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen, vindt u op de website en in de brochure van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De belangrijkste zijn de volgende:

  • uw onderneming
   • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes)
  • uw investering
   • moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst
   • moet gebeuren in het Vlaamse Gewest
   • mag pas starten nadat u uw aanvraag hebt ingediend (begindatum = datum eerste factuur)
   • moet starten binnen 6 maanden na de toekenning van de premie
   • moet eindigen binnen 3 jaar na de toekenning (einddatum = datum van de laatste factuur).

  U mag een aanvraag indienen voor meerdere technologieën tegelijk. U mag ook investeringen in meerdere exploitatiezetels in één aanvraag groeperen.

  Procedure

  Een aanvraag voor de Ecologiepremie Plus kunt u alleen elektronisch indienen (klik op de groene balk). Registreer u. Na die eenmalige registratie kunt uw aanvraag starten door op de knop te drukken. Hou uw federaal token of uw elektronische identiteitskaart met kaartlezer klaar.

  Na de toekenning van de premie moet u de uitbetaling online aanvragen.

  De premie wordt in drie schijven uitbetaald.

  Bedrag

  Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door

  • het type van de investering (milieu, energie)
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
  • de grootte van uw onderneming
  • en de subsidiebonus.

  Voor de berekening van de precieze bedragen kunt u de subsidietabellen op de website raadplegen.

  U kunt een bonus op de ecologiepremie krijgen als uw onderneming op de indiendatum van uw aanvraag beschikt over een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Voor de berekening van de precieze bedragen kunt u de subsidiebonustabel op de website raadplegen.

  Publicaties

  Speurgids Ondernemen & Innoveren 2017. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

  De Speurgids is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht. De nieuwste editie leert dat het totaal van het Vlaamse overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie meer dan 2,776 miljard euro bedraagt, het hoogste

  Contact

  Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

  Adres
  Koning Albert II-laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail