Ecocheques

Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. De ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Er hoeven geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Daardoor vallen ecocheques minder duur uit voor uw werkgever en tegelijk houdt u er netto meer aan over.

Met de ecocheques kunt u welbepaalde ecologische producten en diensten aankopen. In veel gevallen kunt u er ook de plaatsing, de herstelling en het ouderhoud van die producten mee betalen. Alle goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst, die is opgebouwd rond drie categorieën:

 • ecologische producten en diensten
 • duurzame mobiliteit en vrije tijd
 • hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Voorwaarden

Om met ecocheques te kunnen betalen, moet u in de privésector werken. Raadpleeg bij twijfel uw personeelsdienst. Daarnaast zijn er twee bijkomende voorwaarden.

 • U mag alleen producten en diensten kopen die voorkomen op de officiële lijst. Die lijst van ecologische producten en diensten wordt samengesteld door de Nationale Arbeidsraad en werd voor het laatst in juli 2015 uitgebreid.
 • U moet die ecologische producten of diensten kopen bij een handelaar die de ecocheques aanvaardt. Want handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Handelaars die er wel voor kiezen ecocheques te aanvaarden, moeten zich aansluiten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze.
  U kunt makkelijk te weten komen in welke winkels u met ecocheques kunt betalen:
  • Edenred (klik op het groene blaadje en gebruik de zoekfunctie)
  • Sodexo (klik op ‘EcoPass’ en vul gemeente of handelaar/categorie in)
  • Monizze (klik op het groene blaadje en gebruik de zoekfunctie).

Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig. U kunt de cheques dus evengoed twee jaar opsparen om bijvoorbeeld één duurdere investering in energiebesparing te doen.
U kunt de geldigheidsduur van een ecocheque niet verlengen.

Een ecocheque kan niet in geld worden omgeruild.

Procedure

De ecocheque is geen algemeen of automatisch recht. Of u ecocheques krijgt, hangt af van wat er in uw bedrijfssector of uw bedrijf is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in uw individuele arbeidsovereenkomst. De cao, of bij gebrek daaraan uw individuele schriftelijke overeenkomst, bepaalt onder andere

 • het totale bedrag aan ecocheques
 • de waarde van elke afzonderlijke cheque
 • het moment dat de ecocheques worden toegekend. In de meeste gevallen is dat juni.

Ecocheques worden uitgebracht door privé-ondernemingen, niet door de overheid. Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan hun werknemers, moeten die bestellen bij een van die uitgiftebedrijven. Vandaag zijn er drie ondernemingen die ecocheques produceren: Edenred, Sodexo en Monizze. 

Sinds 1 januari 2016 kunt u bij Edenred en Sodexo uw ecocheques ook elektronisch ontvangen. De ecocheques komen dan op dezelfde kaart als de maaltijdcheques. Als u dat wilt, kunt u ook nog papieren ecocheques krijgen. Ook een gemengd systeem is mogelijk: gedeeltelijk elektronisch en gedeeltelijk op papier. Monizze geeft alleen elektronische ecocheques uit.

Bedrag

U kunt als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. Elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro. U krijgt als werknemer ecocheques in verhouding tot de periode dat u werkt en het aantal dagen met loon (of daarmee gelijkgestelde dagen, zoals vakantie of moederschapsrust).

Meer informatie

Ook interessant

Contact

Sodexo - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques

Adres
Sodexo - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
België
Telefoon
02 545 55 05
Fax
02 547 55 43
E-mail
Website

Edenred - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques

Adres
Edenred - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques
Herrmann-Debrouxlaan 54 5
1160 Brussel
België
Telefoon
02 678 28 11
Fax
02 678 28 28
Website

Monizze - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques

Adres
Monizze - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques
R. Vandendriesschelaan 18-20
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België
Telefoon
02 891 88 00
E-mail
Website