Werken als student

Als u als student een centje bij wilt verdienen, kunt u een tijdje als jobstudent werken. U bent jobstudent als u een studentencontract afsluit met uw werkgever. Dat contract biedt u voordelen die u met een gewoon arbeidscontract niet hebt: als jobstudent betaalt u bijvoorbeeld zeer weinig sociale bijdragen en geen belastingen. Studentenarbeid is daardoor voor jongeren een interessante manier om geld te verdienen.

Wilt u nog tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Voor wie?

Om via een studentenovereenkomst te werken, moet u

 • 16 jaar oud zijn
 • of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Daarnaast moet studeren uw hoofdactiviteit zijn en moet uw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn. Een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is bijvoorbeeld geen student.

Ook als u avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt, kunt u geen studentenjob doen.

Voordeel

Als u met een studentenovereenkomst werkt:

 • betaalt u minder sociale bijdragen dan iemand anders die werk in loondienst verricht. U betaalt maar een ‘solidariteitsbijdrage’ van 2,71% van uw brutoloon. Ook de werkgever betaalt minder sociale bijdragen bij een studentenovereenkomst.
 • hoeft u geen belastingen te betalen op uw inkomsten als jobstudent, tenzij u op jaarbasis meer verdiend hebt dan 11.042,86  euro (cijfer voor 2018). Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen. Als u meer verdient dan een bepaald bedrag, is het wel mogelijk dat uw ouders meer belastingen moeten betalen omdat u niet meer als ‘ten laste’ wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.
Met de Student@work-app kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing.

Kinderbijslag

Hoeveel u als jobstudent verdient, speelt in principe geen rol voor de kinderbijslag die uw ouders krijgen. Alleen het aantal uren dat u werkt, kan zijn weerslag hebben.

Als u studeert, hebt u in principe recht op kinderbijslag tot u 25 wordt. Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin u 18 jaar wordt, is dat recht onvoorwaardelijk: er is dus geen beperking van het aantal gewerkte uren of van je inkomen. Maar vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin u 18 jaar wordt, moet u rekening houden met de volgende grenzen:

 • in het eerste, tweede en vierde kwartaal mag u niet meer dan 240 uur per kwartaal werken
 • in het derde kwartaal (juli, augustus, september) mag u onbeperkt werken, behalve als u na dat kwartaal niet verder studeert, want dan geldt toch de 240 uurgrens. 

Als u die maxima overschrijdt, krijgt u geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin u te veel hebt gewerkt.

Ziekte of ongeval

Bij ziekte moet u als jobstudent onmiddellijk uw arbeidsongeschiktheid melden bij uw werkgever en hem binnen twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen. Algemeen geldt dat als de student minder dan een maand in dienst is, de niet-gepresteerde dagen niet worden betaald.

Bij een arbeidsongeval of een ongeluk op weg naar of van het werk, moet u onmiddellijk uw werkgever en uw ziekenfonds waarschuwen. Op die manier bent u gedekt door de verzekering van de werkgever.

Na uw studie

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Uw werk als student mag niet beschouwd worden als een proefperiode voor een latere tewerkstelling als gewone werknemer. Het doet er ook niet toe of u zich in die bewuste periode al dan niet inschrijft bij de VDAB als werkzoekende.

Zwartwerk

Een aanbod om als student in het zwart te werken, kan aantrekkelijk lijken, maar er zijn zware risico's aan verbonden.

 • Zwartwerk is illegaal: als u betrapt wordt, kunt u bestraft worden.
 • Bij een conflict met uw werkgever hebt u geen been om op te staan: er is geen contract, dus is uw werkgever nergens toe verplicht.
 • Bij een arbeidsongeval is uw werkgever nergens toe verplicht.
 • Als zwartwerker betaalt u geen rsz en geen belastingen, maar als jobstudent bent u daar sowieso grotendeels van vrijgesteld.

 

Alle informatie over studentenarbeid vindt u terug op de website Student@work. U kunt er ook nakijken hoeveel dagen u al gewerkt hebt en hoeveel dagen u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen.

De FOD Werkgelegenheid geeft op zijn website een overzicht van de reglementering van de studentenarbeid. Ook de VDAB geeft een antwoord op enkele veelgestelde vragen over studentenjobs.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Contactcenter RSZ:

 • 02 509 59 59 (maandag-vrijdag 7 - 20 uur)
 • ContactCenter@eranova.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Adres
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Sint-Gillis
België
Telefoon
02 509 59 59
Fax
02 509 30 19
Contactpagina
http://www.rsz.be/nl/contact
Website