Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen

Een diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen

In het hoger onderwijs kan je verschillende kwalificaties behalen: een diploma (in sommige studiegebieden krijg je er automatisch ook een titel bij), één of meerdere creditbewijzen, een postgraduaatgetuigschrift en kwalificaties voor korte opleidingen in het kader van permanente vorming.

Vind hier welke kwalificaties je in het hoger onderwijs kan behalen, hoe en waar je een diploma of creditbewijs behaalt, en informatie over je diplomasupplement en de taal van je diploma en diplomasupplement.

Diploma's, titels, creditbewijzen en andere kwalificaties

Diploma’s

In het hoger onderwijs kan je verschillende diploma’s behalen, afhankelijk van de opleiding die je volgt en succesvol afrondt. De meeste diploma’s komen overeen met een bepaald niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS)(opent in nieuw venster).

De diploma’s zijn:

 • Gegradueerde: na een graduaatsopleiding (VKS-niveau 5)
 • Bachelor: na een professioneel gerichte bacheloropleiding, een academisch gerichte bacheloropleiding, een bachelor-na-bacheloropleiding (VKS-niveau 6)
 • Master: na een masteropleiding en na een master-na-masteropleiding (VKS-niveau 7)
 • Doctor: na een voorbereiding van een doctoraatsproefschrift (VKS-niveau 8)

  Creditbewijs

  Slaag je in een onderdeel van een opleiding, dan behaal je een creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel.

  Postgraduaatgetuigschrift

  Als je al een diploma hoger onderwijs behaald hebt, kan je ook nog een postgraduaatgetuigschrift behalen aan een hogeschool of universiteit na een opleiding met een studieomvang van minstens 20 studiepunten. Een postgraduaatgetuigschrift komt niet overeen met een VKS-niveau.

  Kwalificatie en certificering korte opleidingstrajecten

  In het kader van permanente vorming zijn er ook kortere opleidingstrajecten voor bij- en nascholing. De hogeronderwijsinstellingen bepalen zelf of in gemeenschappelijk overleg het kwalificatie- en certificeringskader voor deze na- en bijscholingen en maken dit openbaar.

    Meer informatie over de verschillende opleidingen vind je op Wegwijs in het hoger onderwijs.

    Hoe en waar behaal je een diploma of creditbewijs?

    Inschrijven via een contract

    Je schrijft je in in een hogeschool, een universiteit of een andere hogeronderwijsinstelling.

    De graduaats-, bachelor- en masteropleidingen en alle instellingen voor hoger onderwijs vind je in het Hogeronderwijsregister (HOR)(opent in nieuw venster). Het HOR bevat geen informatie over postgraduaten.

    Een diploma, creditbewijs of postgraduaatsgetuigschrift kan je ook behalen via afstandsonderwijs, voor zover je instelling dat aanbiedt.

    Inschrijven doe je met 1 van de volgende contracten:

    Van creditbewijs tot diploma

    Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs.

    Als je voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding een creditbewijs behaald hebt, krijg je het diploma van de opleiding.

    Heb je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs behaald? De instelling kan je dan toch geslaagd verklaren voor het geheel van de opleiding en je het diploma uitreiken. Op voorwaarde dat zij van mening is dat je de doelstellingen van het opleidingsprogramma globaal gehaald hebt.

    Meer informatie vind je terug in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

    Diplomasupplement en taal

    Diplomasupplement

    Samen met het diploma ontvang je automatisch een diplomasupplement. Diploma en diplomasupplement vormen samen één geheel. Het diplomasupplement geeft toelichting bij je diploma. Zo bevat het meer informatie over de aard, het niveau en de inhoud van de opleiding die tot het diploma geleid heeft.

    Het diplomasupplement is gebaseerd op het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES.

    Taal: in het Nederlands

    Je hogeronderwijsinstelling reikt je diploma en diplomasupplement uit in het Nederlands (ook als je een anderstalige opleiding gevolgd hebt).

    Je krijgt er automatisch ook een diplomasupplement in het Engels bij.

    Volgde je een opleiding die volledig in een andere taal dan het Nederlands of Engels aangeboden werd, dan krijg je automatisch ook een diplomasupplement in het Engels én in de taal van je opleiding.