Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrije schoolkeuze voor ouders

Vrije schoolkeuze voor ouders

In België is er vrije schoolkeuze. Dit betekent dat u als ouder vrij mag kiezen naar welke school u uw kind stuurt.

U kunt bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor

In het secundair onderwijs moet u bij uw keuze bovendien rekening houden met de studierichtingen die een school aanbiedt.

Ouders moeten bij het kiezen van een school wel akkoord gaan

  • met het pedagogisch project van de school (de uitgangspunten van de school, wat ze met de leerlingen wil bereiken)
  • met het schoolreglement (bevat de rechten en plichten van ouders en leerlingen, en van het schoolbestuur)

en die ook ondertekenen.

Ook ouders van een kind dat verwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs, hebben vrije schoolkeuze. Ze kunnen beslissen om hun kind toch gewoon onderwijs te laten volgen. Ouders die wel voor een school met buitengewoon onderwijs kiezen, hebben een inschrijvingsverslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. Daaruit moet blijken dat buitengewoon onderwijs voor het kind noodzakelijk is en welk type buitengewoon onderwijs geschikt is.

Om uw kind te kunnen inschrijven in een school, moet het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en moet u de procedure voor het inschrijven volgen. In een beperkt aantal gevallen kan een school weigeren om uw kind in te schrijven.