Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschrijven en aanmelden in een school

Inschrijven en aanmelden in een school

Vrije schoolkeuze

In België is er vrije schoolkeuze. Uw kind moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maar verder mag u kiezen in welke school u uw kind inschrijft.

U kunt bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor:

Ook als uw kind doorverwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs, hebt u vrije schoolkeuze. U kunt dus beslissen om uw kind in te schrijven in een school voor gewoon onderwijs. De school voor gewoon onderwijs kan na overleg met de ouders en het CLB wel beslissen om de inschrijving te ontbinden als de aanpassingen die nodig zijn om een leerling het gemeenschappelijk of een individueel aangepast curriculum te laten volgen in de school voor gewoon onderwijs onredelijk zijn. Ouders die wel voor een school voor buitengewoon onderwijs kiezen, hebben een verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. Daaruit moet blijken dat buitengewoon onderwijs of een IAC voor het kind noodzakelijk is en welk type buitengewoon onderwijs geschikt is.

Wilt u uw kind inschrijven in een school die capaciteit bepaalt, dan moet er wel een vrije plaats zijn. Neem tijdig contact op met de school.

De ouders kunnen een school dus vrij kiezen, maar moeten wel akkoord gaan met:

  • het pedagogisch project van de school (de uitgangspunten van de school)
  • het schoolreglement (de rechten en plichten van ouders en leerlingen, en van het schoolbestuur)

Inschrijven en aanmelden

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle informatie over

  • wanneer en hoe u uw kind kunt inschrijven voor het huidige en het volgende schooljaar,
  • wanneer u uw kind eerst moet aanmelden voor u het kunt inschrijven
  • inschrijven van een kind met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
  • wat te doen als een school uw kind weigert of u nergens een plaats vindt