Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolverzekering: ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor leerkrachten en leerlingen

Schoolverzekering: ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor leerkrachten en leerlingen

Een school moet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand hebben. In de praktijk hebben scholen meestal een uitgebreide en gecombineerde polis, waarbij ook ongevallen verzekerd zijn. Zowel leraren als leerlingen zijn hierin verzekerd. In principe omvat de schoolpolis zowel de schoolse, de naschoolse als de buitenschoolse activiteiten.

De meeste verzekeringspolissen bevatten een opsomming van duidelijk omschreven zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert en waarbij dus geen schadevergoeding volgt.

Leerkrachten met vragen over hun aansprakelijkheid en over de mate waarin ze gedekt zijn door de schoolverzekering, kunnen de verzekeringspolis raadplegen op het schoolsecretariaat of de verzekeringsmaatschappij van de school contacteren.

Ook ouders en leerlingen kunnen de directie vragen om de schoolpolis in te kijken.

Bij betwistingen heeft de rechter het laatste woord.