Als u al ergens anders gewerkt hebt en graag (opnieuw) als leerkracht aan de slag wilt gaan, dan kunt u in bepaalde gevallen uw geldelijke anciënniteit meenemen.

Nuttige ervaring is praktijkervaring in het vak, de opleiding of de module waarin u wilt lesgeven. In het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs kan bepaalde werkervaring meetellen als nuttige ervaring voor de bepaling van uw bekwaamheidsbewijs en voor de berekening van uw salaris.

De gepresteerde diensten moeten op het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend zijn als nuttige ervaring.

Veelgestelde vragen