Nederlands

Nederlands is de onderwijstaal in het Vlaamse onderwijs. Daarom moet u uw kennis van het Nederlands bewijzen om te werken in het Vlaamse onderwijs.

U voldoet aan deze taalvereiste:

  • ofwel met een vereist, een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs (basisdiploma of bewijs van pedagogische bekwaamheid) behaald in het Nederlands
  • ofwel met een studiebewijs van een taalopleiding Nederlands op het vereiste taalkennisniveau behaald in het volwassenenonderwijs of aan een universiteit of hogeschool
  • ofwel na een succesvol taalexamen bij een door de CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) erkende instelling, een Interuniversitaire Taaltest voor Anderstaligen (ITNA), een taaltest van SELOR of een taaltest van de agentschappen integratie en inburgering (niet op niveau C1).

Frans

In het basisonderwijs moet u als onderwijzer in de 3de graad ook het bewijs leveren dat u kennis hebt van de verplichte 2de taal, het Frans. U bewijst die taalkennis:

  • ofwel met een diploma van bachelor in het onderwijs behaald vanaf het schooljaar 2010-2011
  • ofwel met een ander vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer (niet voor een aanstelling in Brussel)
  • ofwel met een aanstelling op basis van een Franstalig bekwaamheidsbewijs of op basis van een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid verleent voor het vak Frans in het secundair onderwijs
  • ofwel met een studiebewijs van een taalopleiding Frans op het vereiste taalniveau via het volwassenenonderwijs of via een taalopleiding aan een universiteit of hogeschool
  • ofwel na een succesvol taalexamen op het vereiste taalniveau bij een door het CIEP (Centre International d'Etudes P├ędagogiques) erkende instelling of een taaltest van SELOR.