Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontheffing - Afwijken van een bepaling uit de proefdierregelgeving

Ontheffing - Afwijken van een bepaling uit de proefdierregelgeving

Met een ontheffing vraagt u toelating om in een bepaalde, specifieke situatie af te wijken van de proefdierregelgeving. De aanvraag moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en goedgekeurd zijn door de Ethische Commissie van de onderzoeksinstelling. Het aantal types ontheffingen is beperkt.

Types ontheffing

Ontheffing ‘Herkomst’

Muizen, ratten, hamsters, cavia’s, woestijnmuizen, konijnen, kikkers, zebravissen, niet-menselijke primaten, honden en katten mogen alleen in dierproeven worden gebruikt als ze hier specifiek voor zijn gekweekt.

Als u met dieren wilt werken die hier niet voor gekweekt zijn, moet u een ontheffing op herkomst aanvragen.

Ontheffing ‘Wildvang’

Dieren gevangen in de vrije natuur mogen enkel gebruikt worden in dierproeven als alleen deze proefdieren geschikt zijn voor het doel van de proef. Als u met wildvangdieren wilt werken, moet u een ontheffing op wildvang vragen.

Ontheffing ‘Veldproef’

Dierproeven kunnen alleen in een erkende inrichting gebeuren. Als u proeven wilt doen op een andere locatie, moet u een ontheffing voor het uitvoeren van een veldproef aanvragen.

Procedure

Vul het gepaste ontheffingsformulier in en bezorg het samen met de goedkeuring van de Ethische Commissie en de projectaanvraag aan Dierenwelzijn Vlaanderen.
Dierenwelzijn Vlaanderen beslist over de ontheffingsaanvraag, en wint advies in bij de Vlaamse Proefdierencommissie. De procedure duurt 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag ontvankelijk is verklaard.

Formulieren