Types ontheffing

Ontheffing ‘Herkomst’

Muizen, ratten, hamsters, cavia’s, woestijnmuizen, konijnen, kikkers, zebravissen, niet-menselijke primaten, honden en katten mogen alleen in dierproeven worden gebruikt als ze hier specifiek voor zijn gekweekt.

Als u met dieren wilt werken die hier niet voor gekweekt zijn, moet u een ontheffing op herkomst aanvragen.

Ontheffing ‘Wildvang’

Dieren gevangen in de vrije natuur mogen enkel gebruikt worden in dierproeven als alleen deze proefdieren geschikt zijn voor het doel van de proef. Als u met wildvangdieren wilt werken, moet u een ontheffing op wildvang vragen.

Ontheffing ‘Veldproef’

Dierproeven kunnen alleen in een erkende inrichting gebeuren. Als u proeven wilt doen op een andere locatie, moet u een ontheffing voor het uitvoeren van een veldproef aanvragen.

Procedure

Stappen

  1. Vul het gepaste ontheffingsformulier in
  2. Leg de aanvragen voor ontheffing herkomst en wildvang voor advies aan de Vlaamse Proefdierencommissie.
  3. Bezorg het ontheffingsformulier, de goedkeuring van de Ethische Commissie en de projectaanvraag aan de dienst dierenwelzijn.
  4. De dienst Dierenwelzijn beslist over de een ontheffingsaanvraag.

Formulieren

Termijn

De procedure duurt 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag ontvankelijk is verklaard.