Wat is een amfibieëntunnel?

Een amfibieëntunnel is een droge tunnel en heeft dus andere diersoorten voor ogen dan kleine ecotunnels of ecoduikers. Amfibieëntunnels zorgen ervoor dat vooral kikkers, padden en salamanders hun jaarlijkse verplaatsingen van en naar hun voortplantingspoel (de ‘paddentrek’) veilig kunnen maken zonder platgereden te worden.

Hoe wordt een amfibieëntunnel gebouwd?

Een amfibieëntunnel is doorgaans een kleine betonnen koker die in of onder het wegdek wordt aangelegd. Omdat amfibieën niet permanent onder de grond leven, is het belangrijk dat de tunnel een open karakter heeft. Daar wordt voor gezorgd door openingen in de bovenkant of een voldoende grote doorsnede.

Amfibieën verplaatsen zich redelijk traag op het land. Ook daar moet het ontwerp rekening mee houden: de tunnel is best niet te lang. Daarnaast mag de tunnel niet te smal of te nat zijn, want dan komen de amfibieën er niet door.

Inrichting en geleiding

De dieren moeten de tunnel kunnen vinden. Daarom ziet u langs wegen soms een geleidingswand of -goot liggen, die de dieren naar de amfibieëntunnels leiden.

Welke dieren passeren er?

Vooral kikkers, padden en salamanders gebruiken deze tunnel, maar ook kleine zoogdieren passeren er af en toe.

Op ecopedia.be vindt u meer informatie over deze diersoorten ((opent in nieuw venster)).