Gedaan met laden. U bevindt zich op: Postgraduaat Gipsverpleegkundige

Postgraduaat Gipsverpleegkundige

Opleidingsverstrekker
Hogeschool PXL
Registratienummer
ODB-1000130
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal studiepunten: 21

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Gipsverpleegkundige.htmlopent in nieuw venster

Doelgroep

Verpleegkundigen op de dienst spoedgevallen, operatiezaalverpleegkundigen, orthopedisch verpleegkundigen en verpleegkundigen op de consultatie gipskamer zijn de specifieke doelgroepen die beantwoorden aan het instroomprofiel. Wij richten ons tot die specifieke groep van verpleegkundigen waar technische handvaardigheden en voortdurende creativiteit steeds aan de orde van de dag zijn.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Het werkveld heeft behoefte aan beroepsbeoefenaars die een bekwaamheid bezitten in een specialisatie, in dit geval de gipsverbandmeester. Er is meer en meer nood aan verpleegkundigen die over competenties beschikken om op een correcte manier een gipsverband aan te brengen. De modale verpleegkundige bezit niet de praktische vaardigheden om een functioneel en esthetisch gipsverband aan te brengen. Enerzijds door te weinig aandacht in de reguliere opleiding, anderzijds door te weinig kennis en teaching in het werkveld. De evolutie van nieuwe materialen en de hoge kwalitatieve eisen die gesteld worden, maken een opleiding noodzakelijk. In naam van de beroepsorganisatie VOGV stellen wij dat de gipsverbandmeester / gipsverpleegkundige blijk moet geven van degelijke vorming op vlak van technologie, organisatie en wetgeving om kwaliteitszorg te kunnen verlenen aan de patiënt.

De globale doelstelling van deze opleiding is de competenties en vaardigheden, verworven na een bachelor- of HBO5-opleiding, te verbreden en te verdiepen en de beroepsbekwaamheid als beroepsbeoefenaar te bevorderen.