Gedaan met laden. U bevindt zich op: Postgraduaat Nefrologische diëtetiek

Postgraduaat Nefrologische diëtetiek

Opleidingsverstrekker
Hogeschool Gent
Registratienummer
ODB-0000872
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal studiepunten: 27

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Het postgraduaat is een specialisatie voor diëtisten. Zij situeert zich in het vakgebied van de klinisch diëtist.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Inhoud van de opleiding

Met nefrologische diëtetiek bedoelt men de voedingsleer binnen de nierziekten en nierinsufficiëntie. Gezien de aandoeningen zeer specifiek zijn, dient men op vlak van voeding tal van aanpassingen te doen. Op het werkveld is zichtbaar dat de taken van de nefrodiëtist zich alsmaar uitbreiden en steeds belangrijker worden. De federale overheid gaf op 1 juni 2009 goedkeuring voor de opstart van een ‘zorgtraject chronische nierinsufficiëntie’, dit conform het KB van 2009 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de zorgtrajecten. Dit zorgtraject geeft de mogelijkheid om een goede samenwerking te hebben tussen de patiënt met een chronische ziekte, huisarts, nefroloog en andere paramedici. Naast de oprichting van het zorgtraject, is er de ‘conventie chronische nierinsufficiëntie’. Binnen de conventie zijn enkele richtlijnen opgesteld opdat de patiënt van een optimale begeleiding kan genieten. Omwille van bovenstaande redenen is het noodzakelijk dat een diëtist zich verder kan specialiseren om nefrologische patiënten op een gepaste wijze te behandelen.