Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.knokke-heist.be/scholen-en-onderwijs/maak-open-huis-voor-kunsten/maak-academie/beeld-vanaf-18-jaar/productontwerp(opent in nieuw venster)

Doelgroep

18+, geen voorkennis vereist

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Wanneer we in een ruimte staan en rond ons kijken staan we er vaak niet bij stil dat alles wat we zien ooit ontworpen werd. Meer nog, veel van de producten rondom ons bestonden enkele jaren geleden nog niet. Ontwerpers zoeken oplossingen voor problemen in allerhande contexten en zijn dan ook een drijvende kracht in deze wereld van innovatie.

In de opleiding productontwerp laten we ons boeien door de diverse aspecten van het ontwerpen. We leren theoretische inzichten en praktische vaardigheden toepassen, vormgeven en integreren in een brede waaier aan projecten

We doorlopen de verschillende stadia van product ontwerp. Van het creatief bedenken van concepten naar vormgeving en technisch prototypen tot de uitwerking van een productieklaar ontwerp.

De verworven kennis en ontwerp vaardigheden worden concreet toegepast in diverse uitdagende projecten. In deze projecten ga je met voldoende creatieve vrijheid op zoek naar oplossingen voor concrete afgelijnde probleemstellingen. De bedoeling is namelijk dat je doorheen de opleiding je eigen ontwerptaal ontwikkelt.

INHOUD
Een vooropleiding of voorkennis is niet nodig. We leggen daarom in het eerste jaar een brede basis. Belangrijkste voorwaarde is dat je nieuwsgierig bent naar volgende thema’s:

Vorm
Met oog voor detail doorlopen we het volledige ontwerpproces van een product.
Zowel de vormgevingsaspecten, context en de styling van een product komen aan bod tijdens de opleiding.

De vormgeving bepaalt namelijk voor een groot deel de functie, uitstraling en emotionele waarde die we hechten aan producten. We laten ons inspireren door trends, leren visualiseren en ontwikkelen een eigen stijl en visie als ontwerper.

Methodologie
Een ontwerpproces is onvoorspelbaar in die zin dat je het niet mag zien als een opeenvolging van enkele logische stappen waarbij je voor jezelf oordeelt wat belangrijk is. Er zijn altijd meer mensen betrokken dan men initieel zou veronderstellen.
Naast de eisen en wensen van de klant die we aan het begin van het project oplijsten zullen tijdens het project altijd nieuwe betrokkenen opduiken met hun individuele eisen en wensen. Als ontwerper leer je met deze veranderingen en onzekerheden om te gaan door ze te controleren en te verwerken. Hierbij doorlopen we op een methodische manier alle ontwerpstappen waarbij de focus telkens verandert.

Materiaal, productie en assemblage
De materiaalkeuze en het gekozen productieproces hebben een directe invloed op de vormgeving van een product. Het zijn dan ook zéér bepalende factoren bij productontwerp waar we al vanaf de start rekening mee houden. Tijdens de opleiding leer je dus het proces van materialiseren systematisch toe te passen in alle stappen van het productontwikkelingsproces, van idee tot productrealisatie.

ATELIER
In onze nieuwe ontwerp- en prototyping ateliers ga je aan de slag met actuele ontwerptools en technologie. Prototyping - het fysiek uitwerken en testen van je concepten - is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de opleiding.

De technieken leer je stap voor stap. In het begin ligt de focus op quick & dirty prototyping en product hacking. Hierbij gaan we snel concepten testen met ruwe prototypes en het aanpassen van bestaande producten.

Maar ook meer geavanceerde prototyping technieken komen na verloop van tijd aan bod. Ons makerslab zal namelijk faciliteiten voor 3D-printen, lasercutting en de bouw van elektronicaprototypes bieden.

Tijdens de opleiding worden verder verschillende uitstappen georganiseerd zoals bezoeken aan werkplaatsen, events en tentoonstellingen. Ook zullen er interessante gastdocenten hun expertise en visie op productontwerp uit de doeken komen doen.