Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal uren: 520 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Extra informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=vwo&studie=788

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof (opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet (opent in nieuw venster) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers (opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat als u hooggeschoold bent (graduaats-, bachelor- of masterdiploma), u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Modules

 • Toediening gewasbeschermingsmiddelen | ODB-Y00508-001 | 20 uur
 • Biologisch planten, zaaien en vermeerderen | ODB-Y00508-010 | 40 uur
 • Biologische teeltbescherming en -verzorging | ODB-Y00508-011 | 40 uur
 • Machineonderhoud | ODB-Y00508-012 | 20 uur
 • Teeltvoorbereiding | ODB-Y00508-013 | 40 uur
 • Teeltbescherming en -verzorging | ODB-Y00508-014 | 40 uur
 • Biologische teeltvoorbereiding | ODB-Y00508-002 | 40 uur
 • Werkplekleren tuinbouwarbeider | ODB-Y00508-003 | 80 uur
 • Machinegebruik | ODB-Y00508-004 | 20 uur
 • Plantenkennis | ODB-Y00508-005 | 40 uur
 • Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw | ODB-Y00508-006 | 20 uur
 • Snoeitechnieken voor de tuinbouw | ODB-Y00508-007 | 40 uur
 • Oogsttechnieken en naoogstbehandelingen | ODB-Y00508-008 | 40 uur
 • Planten, zaaien en vermeerderen | ODB-Y00508-009 | 40 uur

Inhoud van de opleiding

In het opleidingsprofiel vind je info over de inhoud van de opleiding en de modules. (opent in nieuw venster)https://www.kwalificatiesencurriculum.be/volwassenenonderwijs (opent in nieuw venster)Voor meer info over de organisatie van de opleiding kijk je best naar de websites van de verschillende centra die deze opleiding inrichten.