Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal uren: 520 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=vwo&studie=788(opent in nieuw venster)

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Modules

 • Toediening gewasbeschermingsmiddelen | ODB-Y00508-001 | 20 uur
 • Biologisch planten, zaaien en vermeerderen | ODB-Y00508-010 | 40 uur
 • Biologische teeltbescherming en -verzorging | ODB-Y00508-011 | 40 uur
 • Machineonderhoud | ODB-Y00508-012 | 20 uur
 • Teeltvoorbereiding | ODB-Y00508-013 | 40 uur
 • Teeltbescherming en -verzorging | ODB-Y00508-014 | 40 uur
 • Biologische teeltvoorbereiding | ODB-Y00508-002 | 40 uur
 • Werkplekleren tuinbouwarbeider | ODB-Y00508-003 | 80 uur
 • Machinegebruik | ODB-Y00508-004 | 20 uur
 • Plantenkennis | ODB-Y00508-005 | 40 uur
 • Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw | ODB-Y00508-006 | 20 uur
 • Snoeitechnieken voor de tuinbouw | ODB-Y00508-007 | 40 uur
 • Oogsttechnieken en naoogstbehandelingen | ODB-Y00508-008 | 40 uur
 • Planten, zaaien en vermeerderen | ODB-Y00508-009 | 40 uur

Inhoud van de opleiding

In het opleidingsprofiel vind je info over de inhoud van de opleiding en de modules.(opent in nieuw venster)https://www.kwalificatiesencurriculum.be/volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster)Voor meer info over de organisatie van de opleiding kijk je best naar de websites van de verschillende centra die deze opleiding inrichten.