Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie - 2de jaar - Regio Luik

Werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie - 2de jaar - Regio Luik

Opleidingsverstrekker
Formation, Education, Culture
Registratienummer
ODB-U00477
Geregistreerd
op: 22 september 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 48 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Werknemers die voor de eerste keer verkozen zijn als werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding heeft als doel de leden van de syndicale delegatie te ondersteunen in hun actieve en democratische deelname aan het sociaal overleg in het bedrijf. Tijdens de 6-daagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

* analyse van verschillend beloningsbeleid en het concept van loonflexibiliteit;
* verschillende beloningsvormen: het identificeren van de belangen van werknemers en werkgevers en de effecten op de vakbondsstrategie;

 • ontwikkelen van een vakbondsstandpunt en -strategie over beloning en communiceren met personeel over beloningskwesties;
  * onderhandelen en omgaan met conflicten, doelen en strategieën bij onderhandelen en theoretische bijdragen aan argumentatie;
  * Europa en de sociale, economische, monetaire en politieke context;
  * internationale economische betrekkingen;
  * de onderneming en de werknemers: arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

De opleiding zal de deelnemers in staat stellen hun vaardigheden te verbeteren in de context van sociaal overleg voor een meer democratische en actieve deelname. Ze zullen in staat zijn om informatie te zoeken die relevant is voor de uitvoering van hun rol als afgevaardigde en deze kritisch en systematisch te analyseren. Opleidingsdagen over het thema onderhandelen zullen deelnemers in staat stellen hun communicatievaardigheden aan te scherpen voor een efficiënte en effectieve uitwisseling van informatie in de werkomgeving (met collega's en werkgever) en te leren omgaan met feedback om hun eigen functioneren in het bedrijf te verbeteren. Tot slot kunnen de deelnemers dankzij de opleidingsdagen over economische kwesties het functioneren van de organisatie optimaliseren.