• onderhouden van frequentieplannen en aanpassen van het mediakader
  • bewaken van pluriformiteit en diversiteit van de media
  • toekennen van toegankelijkheidssubsidies in het kader van het Mediadecreet
  • onderhandelen, voorbereiden, controleren en evalueren van de beheersovereenkomsten met de VRT
  • opmaken en opvolgen van de uitvoering van de beheersovereenkomst met het kenniscentrum mediawijsheid
  • erkennen, subsidiëren, adviseren, controleren en evalueren van geschreven pers en regionale omroepen
  • behandelen van dossiers voor taxshelter, film en podiumkunsten
  • coördineren van de filmkeuring
  • opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten
  • uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten, incl. het departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

Caluwaerts Lieve