De Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO):

 • coördineert en ondersteunt het begrotingsproces, meer bepaald de opmaak van de meerjarenraming en de opmaak en aanpassing(en) van de jaarlijkse begroting
 • verstrekt advies bij de begrotingsuitvoering en de opmaak van begrotingsakkoorden
 • werkt via de begrotingsmonitoring mee aan de opvolging van de Vlaamse begroting
 • is bevoegd voor beleidsondersteuning alsook voor regelgeving m.b.t. de belastingen waarvoor de Vlaamse belastingdienst de invordering niet verzekert
 • is bevoegd voor de Vlaamse financiële, budgettaire en boekhoudregelgeving
 • is verantwoordelijk voor het kas-, schuld- en waarborgbeleid
 • raamt de financieringsbehoefte op lange en korte termijn, aan de hand van realisaties en kasramingen, evaluatie van financiële projecten en producten inzake lange-termijn stabiliteit en houdbaarheid
 • realiseert waar mogelijk een optimalisatie bij de financiering van ESR-geconsolideerde entiteiten
 • beheert het Vlaams Fonds voor de Lastendelgingen en voert de taken uit
 • organiseert de pooling van de verzekeringsovereenkomsten
 • is verantwoordelijk voor de backoffice activiteiten inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer
 • coördineert en maakt de geconsolideerde uitvoeringsrekening op
 • volgt het Kaderdecreet voor grote projecten en programma’s op
 • bouwt fiscale microsimulatiemodellen en budgettaire modellen en verzamelt data voor het ondersteunen van nieuw beleid en beleidsevaluatie.

Algemene contactgegevens

Adres

Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Fin Op
Departement Financiën en Begroting

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 61), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 553 50 58

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Nerum Birgitt