De afdeling Justitiehuizen staat in voor:

  • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive
  • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure
  • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure
  • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/ of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming
  • het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve wijzen van conflicthantering en sanctionering
  • het uitvoeren en opvolgen van justitiabelen onder elektronisch toezicht (Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht)
  • beleidsvoorbereidend werk gericht op een coherente uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen
  • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering van de opdrachten.
  • het uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden van sector-overschrijdende samenwerkingsverbanden en netwerken op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg

Contactgegevens

Adres

Afdeling Justitiehuizen
Agentschap Justitie en Handhaving

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 5), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 34 66

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Dominicus Hans