• staat in voor de ontwikkeling en het toepassingsbeheer van HR-technologie, onder meer:
  • het personeelssysteem van de Vlaamse overheid (Vlimpers/Personeelspunt)
  • aanverwante overheidsbrede HR-systemen (RADAR, Onthaalgame, beheerssysteem rekrutering en selectie, CRM,...)
 • verzorgt de dienstverlening gerelateerd aan het personeelssysteem van de Vlaamse overheid, waaronder:
  • het realiseren van sociaal secretariaatstaken
  • het bieden van tweedelijnsondersteuning ten aanzien van of via de afdeling Dienstencentrum Personeelsadministratie
 • rapporteert cijfermatige HR-gegevens als ondersteuning van:
  • de operationele werking van de afdeling Dienstencentrum Personeelsadministratie
  • de dagelijkse werking van de entiteiten aangesloten bij de afdeling Dienstencentrum Personeelsadministratie
  • entiteits- en beleidsrapportering
 • realiseert beleidsinformatie ter ondersteuning van:
  • beleidsmonitoring- en evaluatie en evidence based werken, inclusief coördinatie wetenschappelijk onderzoek
  • concrete beleidsdossiers met cijfermatige inslag (besparingen, loonkost, vergrijzingskost, …)
  • het HR-beleid door het ontsluiten van HR-data en het vertalen van HR-data naar evidence based betekenis
 • biedt ICT-ondersteuning aan de afdelingen binnen het agentschap.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Overheidspersoneel
HR-technologie en Data

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 50, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boeck Wouter