Gedaan met laden. U bevindt zich op: InnovatieNetwerk Overheid (INO)

InnovatieNetwerk Overheid (INO)

Het InnovatieNetwerk Overheid (INO):

  • detecteert innovatieve beleidspraktijken binnen en buiten de overheid en maakt ze meer zichtbaar
  • ondersteunt kennis- en ervaringsdeling met betrekking tot innovatief beleid
  • draagt bij tot de verdere vernieuwing van het beleidsinstrumentarium binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen
  • helpt overheden zich meer future-proof te ontwikkelen en in te richten zodat ze nog beter in staat zijn om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Het InnovatieNetwerk Overheid is gepositioneerd binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. De werking wordt uitgebouwd vanuit de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
InnovatieNetwerk Overheid (INO)

Wetstraat 34-36, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement