Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Beleid, Klanten, Vastgoed en Documentbeheer

Afdeling Beleid, Klanten, Vastgoed en Documentbeheer

Het Facilitair Bedrijf verleent ondersteuning aan de volgende entiteiten van de Vlaamse overheid:

 • kabinetten van de Vlaamse regering
 • departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie
 • strategische adviesraden
 • gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen
 • Vlaamse Openbare Instellingen.

De afdeling Beleid, Klanten, Vastgoed en Documentbeheer staat in voor:

 • het klantenbeheer van Het Facilitair Bedrijf
 • huisvesting van het personeel van de Vlaamse overheid
 • beheer van huurcontracten en relaties met de eigenaars van gebouwen waarin Vlaamse ambtenaren zijn gehuisvest
 • praktische, technische en juridische ondersteuning bij de inhuring, aankoop, verkoop of verhuur van een (deel van) een gebouw
 • beheer van de Terra Patrimonium en Energiedatabank Vlaanderen, het online platform voor de uitwisseling van vastgoedgegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid (gebouwen en percelen)
 • verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse overheid, die niet meer nuttig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor ze waren bestemd.

Afhankelijk van de entiteit en/of de locatie verschilt de aangeboden dienstverlening. Voor meer info over de dienstverlening kunnen zij terecht bij facilipunt(opent in nieuw venster).

Provincies, steden, gemeenten en andere instellingen die vallen onder de openbaarheid van bestuur zijn geen klant van Het Facilitair Bedrijf, maar ze kunnen wel terecht bij facilipunt voor advies over facility management en eventueel gebruik maken van de raamcontracten(opent in nieuw venster) die voor hen worden opengesteld.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 20 00
Kantooruren
Maandag
8:00 - 17:00
Dinsdag
8:00 - 17:00
Woensdag
8:00 - 17:00
Donderdag
8:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 17:00
Extra informatie

Wilt u onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be.

Adres

Het Facilitair Bedrijf
Afdeling Beleid, Klanten, Vastgoed en Documentbeheer

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 60, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Adjunct-directeur-generaal

Potoms Gert