Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Kust

Afdeling Kust

De afdeling Kust staat in voor de beveiliging en de economische, ecologische en recreatieve ontwikkeling van de kustzone. Ze voert haar beleid en opdrachten uit met het 'samenleven met de zee' voor ogen.

De afdeling Kust heeft volgende taken:

 • De afdeling is verantwoordelijk voor de zeewering. Dat is de bescherming van de kust en het lage achterland met zijn bewoners en patrimonium tegen stormvloeden en overstromingen van de zee.
 • De afdeling Kust staat in voor een geïntegreerd kustbeheer waarbij ze streeft naar een evenwicht met de andere belangen van de kustzone zoals de economie, de natuurwaarden, de recreatie, de toeristische en cultuurgebonden kustbeleving. De afdeling is belast met de beveiliging van de kust, de kustbewoners en het patrimonium tegen de zee, stormvloeden en overstromingen
 • Verder realiseert en onderhoudt de afdeling Kust de basisvoorzieningen:
  • van de 4 Vlaamse kustjachthavens in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge om de plezier- en toervaart te bevorderen
  • van de kustvissershavens in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge
  • van de zeedijkwandelwegen, de badstranden en de duingebieden voor het verhogen van de toeristische en recreatieve kustbeleving
 • De afdeling voert ook hydrografische en hydrometeorologische activiteiten uit. Via deze activiteiten wordt de zee en de zeebodem in kaart gebracht, worden vaargeulen en wrakken bepaald en worden getijdentabellen, zeekaarten en stroomatlassen opgesteld.
 • Tot slot zorgt de afdeling Kust via het Oceanografische Meteorologische Station voor een exclusief zee- en kustweerbericht.

Contactgegevens

Telefoon
059 55 42 11
Fax
059 50 70 37
Adres

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust

Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Lootens Caroline