Algemene contactgegevens

Adres

Departement Omgeving
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 8), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • gebiedsontwikkeling in het Vlaamse Gewest
  • omgevingsplanning
  • omgevingsprojecten, omgevingsvergunning en Vlaamse Investeringsprojecten (VIP)
  • leef- en omgevingskwaliteit, o.a. milieueffectenrapportering (MER)
  • land- en bodembescherming

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Saegher Tom