Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Taken van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn:

  • beheren van beroepen van kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers) tegen de eerste beslissing door de Dienst Vreemdelingenzaken
  • verlenen van statuut van staatloze voor personen zonder nationaliteit
  • info geven over het verdrag van Genève rond vluchtelingenstatus.

Contactgegevens

Adres

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

WTC II

Koning Albert II laan 26A, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 205 51 11
Fax
02 205 51 15