De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) van de Federale overheidsdienst Economie verzamelt cijfergegevens en verspreidt statistieken over de

 • bevolking
 • arbeidsmarkt en levensomstandigheden
  • werkgelegenheid en werkloosheid
  • lonen
  • beroepsopleidingen en onderwijsniveau
  • tijdsbesteding
 • economie
  • consumptieprijzen en de conjunctuurindicatoren
  • ondernemingen (levensloop, structurele gegevens en het ICT-gebruik)
  • kleinhandel, industrie en bouw, landbouw en gezondheidssector.

Contactgegevens

Adres

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

North Gate III

Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
0800 12 033
Fax
0800 120 57