Deze dienst van de federale overheidsdienst Justitie voert volgende opdrachten uit:

  • centralisatie en verspreiding van alle eerstelijnsinformatie over internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend omgangsrecht
  • behandeling van de individuele dossiers met toepassing van de internationale instrumenten
  • de partijen doorverwijzen naar andere bevoegde instanties als het verzoek niet onder de bevoegdheid valt van de FOD Justitie (FOD Buitenlandse Zaken, de Belgische gerechten, de buitenlandse gerechten)
  • psychologische bijstand aan de families in het kader van de individuele dossiers
  • financiële bijstand ten behoeve van de families, voor de dossiers die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Justitie en afhankelijk van de financiële middelen van de verzoekende ouder.

Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Justitie
Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 542 70 06