Ratten en muizen

Wespen, bijen en hommels

Eikenprocessierupsen

  • Als u eikenprocessierupsen opmerkt op openbaar domein, verwittig dan uw gemeente. Zij staan in voor de bestrijding van eikenprocessierupsen op openbare plekken.
    Overlast van deze rupsen langs de weg (bermen, naast fietspad, ...) kunt u ook melden via het online Meldpunt Wegen.
  • Zijn er eikenprocessierupsen in uw tuin? Dan kunt u best een aannemer inschakelen. Sommige gemeenten hebben een lijst van aannemers waarbij u terecht kunt voor de bestrijding van eikenprocessierupsen.
  • Bestrijd de rupsen niet zelf! Dit kan gevaarlijk zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving.
  • Gemeenten kunnen terecht bij de provincie voor advies rond eikenprocessierupsen.
  • Op gezondleven.be vindt u meer informatie over eikenprocessierupsen ((opent in nieuw venster)).

Zwerfkatten

  • Als u overlast hebt door zwerfkatten, kunt u dit melden aan uw gemeente.
  • De gemeente is verplicht overlast door zwerfkatten te bestrijden via diervriendelijke methoden (bijv. sterilisatie van de katten).
  • Vang zelf geen zwerfkatten om ze daarna weg te geven of te verkopen. Als u een kat wilt weggeven of verkopen moet u . Er zijn immers regels die u moet volgen als u een kat wilt weggeven of verkopen.