Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanwezigheid van PFAS in de mens PFAS-vervuiling

Aanwezigheid van PFAS in de mens

De Vlaamse overheid heeft verschillende, wetenschappelijke bloedonderzoeken opgezet in de regio rond 3M in Zwijndrecht om de blootstelling van de omwonenden in kaart te brengen en te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij die blootstelling en welke gezondheidseffecten mogelijks gelinkt zijn aan een verhoogde blootstelling.

 • Haalbaarheidsstudie: koppeling van PFAS-resultaten uit humane biomonitoring aan gezondheidseffecten geregistreerd door huisartsen

  In een pilootstudie werd aangetoond dat het technisch haalbaar is om resultaten van biomerkers van blootstelling, zoals PFAS-waarden, uit HBM-studies te koppelen aan gezondheidseffecten geregistreerd in het elektronische medische dossier van huisartsen aangesloten bij het Intego-netwerk.

  Uit de studie blijkt ook dat de gekoppelde database gebruikt kan worden om verbanden tussen blootstelling aan chemische stoffen en gezondheidseffecten te bestuderen. Om dat uit te testen werd de PFAS-casus in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht als praktijkvoorbeeld gebruikt. Die pilootstudie biedt veelbelovende perspectieven voor toekomstige analyses op een grotere database. Er werden in het rapport dan ook een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek geformuleerd, die het komende jaar op de PFAS-casus zullen worden toegepast.

  Meer lezen:

 • Bevolkingsonderzoek PFAS 2021 bij omwonenden van de 3M-site in Zwijndrecht

  In juni 2021 werden er PFAS-concentraties gemeten in bodem- en waterstalen rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Om een beter zicht te krijgen op de mate waarin de omwonenden blootgesteld zijn, werden er in de zomer van 2021 796 bloedstalen afgenomen. Op 26 oktober 2021 werden de resultaten bekendgemaakt van het PFAS-bloedonderzoek bij omwonenden van de 3M-site. 796 bloedstalen werden vergeleken met gemiddelde Vlaamse bloedwaarden en gezondheidskundige richtwaarden voor 13 verschillende PFAS-types. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bloedstalen hoge PFOS-waarden heeft. Wie dichter bij de fabriek woont, eieren van eigen kippen eet en/of grondwater gebruikt, heeft doorgaans hogere waarden.

  Ontdek alle resultaten van het bloedonderzoek:

 • Humane biomonitoringsstudie bij jongeren in de omgeving van 3M in Zwijndrecht

  Dit wetenschappelijk onderzoek had tot doel om na te gaan hoe jongeren in de regio rond 3M worden blootgesteld aan PFAS en wat de blootstelling doet in het lichaam. Dat deden de onderzoekers van de studie met Humane Biomonitoring (HBM), wat staat voor ‘meten in de mens’.

  Naast PFAS in het bloed werden ook een reeks gezondheidsmerkers gemeten en bij een deel van de jongeren ook PFAS in huisstof, groenten uit de moestuin, kippeneieren, bodem, compost en regenwater. Voor dit onderzoek zochten ze driehonderd jongeren die geboren zijn in 2006, 2007, 2008 of 2009 en wonen binnen 5 km van 3M in Zwijndrecht.

  Het onderzoek werd uitgevoerd in 2022 en de resultaten werden bekendgemaakt in het voorjaar van 2023.

  Meer lezen:

  Gecombineerde milieublootstelling bij jongeren in de omgeving van 3M in Zwijndrecht

  Omdat we weten dat er behalve 3M en PFAS ook andere industriële activiteiten en andere types milieublootstelling zijn die een invloed kunnen hebben op de blootstelling aan chemische stoffen en de gezondheid van de jongeren in de omgeving van 3M in Zwijndrecht, werd een bijkomende studie opgezet. Het doel van deze studie was om na te gaan wat de bijdrage is van PFAS ten opzichte van deze andere relevante milieuvervuilende stoffen voor de gezondheidseffecten die in de jongerenstudie werden onderzocht. We weten namelijk dat gezondheidseffecten door verschillende factoren – en dus ook verschillende milieuvervuilende stoffen – worden beïnvloed.

  Op 30 januari 2024 werden de bevindingen voorgesteld aan de lokale adviesgroep van de jongerenstudie.

  Resultaten in het kort: bij jongeren die wonen binnen 5 km rond 3M is een verhoogde concentratie van PFAS, metalen/metalloïden en verbrandingsproducten binnen de groep deelnemers geassocieerd met:

  • Vroege signalen van immuunverstoring
  • Immuungerelateerde aandoeningen
  • Signalen voor verstoring van geslachtshormonen, groei en puberteitsontwikkeling
  • Signalen voor verstoring van de schildklierwerking en leverwerking

  Welke van deze milieuvervuilende stoffen nu de grootste effecten hebben op de bestudeerde gezondheidsuitkomsten, is in deze resultaten nog onduidelijk.

  De resultaten in deze studie bevestigen de eerdere resultaten alsook dat deze milieuvervuilende stoffen als humane zeer zorgwekkende stoffen moeten worden beschouwd.

  Meer lezen:

 • Grootschalig bloedonderzoek PFAS

  In de zomer van 2021 werden er PFAS-concentraties gemeten in het bloed van 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de omwonenden hoge PFAS-waarden heeft. Om dat verder te onderzoeken, kunnen alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen. De bloedafnames lopen op dit moment. De uiterste aanmeldingsdatum voor het bloedonderzoek wordt voor de laatste keer verlengd tot en met 29 februari 2024.

  Op deze pagina’s leest u alles over het grootschalig bloedonderzoek PFAS.

 • Andere bloedonderzoeken

  Daarnaast worden er op verschillende plaatsen initiatieven opgezet om bloedonderzoeken PFAS aan te bieden aan omwonenden van verschillende sites waar PFAS aanwezig is in de omgeving. Departement Zorg raadt de opzet van een regionaal georganiseerd bloedonderzoek naar PFAS bij omwonenden van verschillende PFAS-sites af(PDF bestand opent in nieuw venster). De argumenten en redeneringen van Departement Zorg vindt u in de nota achter de link.