Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS: onderzoeken en rapporten PFAS-vervuiling

PFAS: onderzoeken en rapporten

Visie Zeer Zorgwekkende Stoffen 2023

De Vlaamse overheid lanceert ‘Op weg naar een veilig Vlaanderen voor zeer zorgwekkende stoffen’, een langetermijnvisie en actieplan om vervuilende stoffen in onze omgeving te weren en te saneren.

Studie (2024): naar een lijst van zeer zorgwekkende stoffen

Sommige chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en milieu, maar zijn onmisbaar in ons dagelijks leven en in de industrie. Daarom zijn op Europees en internationaal niveau verschillende verdragen en wettelijke kaders vastgelegd, met als doel die schadelijke impact te minimaliseren.

Een onderzoek in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid moet als opstap dienen richting een beleidskader voor (zeer) zorgwekkende stoffen.

Vertrekkend vanuit de verschillende Europese kaders en de meest recente ontwikkelingen op het vlak van wetenschappelijke kennis ontstaat een lijst met chemische stoffen. Door het identificeren van zorgwekkende stoffen en een prioritering ervan, kan Vlaanderen een beleid ontwikkelen om die (zeer) zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving te weren.

Daarbij krijgt het Departement Omgeving ondersteuning van een team specialisten van ARCHE, VITO, Common Ground en Fieldfisher. Ze helpen ook met het het beheer en de communicatie over dat toekomstige beleidskader, en onderzoeken de noodzaak van de wettelijke verankering van de criteria en van de lijst met zorgwekkende stoffen.

Het einde van de opdracht is voorzien in 2024.

Rapporten van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken 2020-2022

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om een gecoördineerde aanpak op te starten rond persistente chemicaliën. Karl Vrancken werd aangesteld als opdrachthouder.