Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS: onderzoeken en rapporten PFAS-vervuiling

PFAS: onderzoeken en rapporten

Visie Zeer Zorgwekkende Stoffen 2023

De Vlaamse overheid lanceert ‘Op weg naar een veilig Vlaanderen voor zeer zorgwekkende stoffen’, een langetermijnvisie en actieplan om vervuilende stoffen in onze omgeving te weren en te saneren.

Rapporten van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken 2020-2022

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om een gecoördineerde aanpak op te starten rond persistente chemicaliën. Karl Vrancken werd aangesteld als opdrachthouder.