Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS in en rond uw woning PFAS-vervuiling

PFAS in en rond uw woning

Om meer zicht te krijgen op de aanwezigheid van PFAS in onze dagelijkse leefomgeving, voerden het departement Omgeving en de OVAM een beperkte studie uit bij 19 deelnemers (17-18 jarigen) buiten de no regret-zones. Met de ontwikkelde meetmethode gaan ze nu verder aan de slag.

Om meer inzicht te krijgen in hoe per- en polyfluoralkylverbindingen of PFAS vanuit het milieu in het menselijk lichaam terecht kunnen komen, werden PFAS gemeten:

  • in de mens (serum)
  • en in meerdere milieucompartimenten zoals bodem, compost, eieren, water, zelfgeteelde groenten en huisstof.

Dat project is een eerste beperkte studie met 19 deelnemers (17-18 jarigen) die niet in de huidig gekende no regret-zones wonen en ver van PFAS-verdachte locaties of hotspots. Want het was de bedoeling om de blootstelling van de algemene Vlaamse bevolking te onderzoeken.

Dit beperkte onderzoek liet toe om een meetmethode te ontwikkelen en uit te testen. Die methode kan verder toegepast worden in de volgende Vlaamse humane biomonitoringcampagne.