Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS in en rond uw woning PFAS-vervuiling

PFAS in en rond uw woning

PFAS in gft- en groenafval (2024)

Is er een risico op PFAS-verspreiding door gft- en groenafval dat wordt opgehaald door de afvalbeheerder of wordt binnengebracht bij het containerpark? Dat vroeg het gemeentebestuur van Zwijndrecht zich af. De OVAM deed een verkennend onderzoek op basis van stalen in de gemeente in 2021 en 2022.

Uit het onderzoek blijkt dat er in alle stalen 1 of meerdere PFAS-verbindingen werden gemeten boven de rapporteergrens. Het gaat vooral om PFBA, PFBS en PFOS. De concentraties worden kleiner als de afstand tot 3M groter wordt. U vindt de gedetailleerde resultaten in het eindrapport.

Per- en poly-fluoralkylstoffen in en rond de woning (2022)

Om meer inzicht te krijgen in hoe per- en polyfluoralkylverbindingen of PFAS vanuit het milieu in het menselijk lichaam terecht kunnen komen, werden PFAS gemeten:

  • in de mens (serum)
  • en in meerdere milieucompartimenten zoals bodem, compost, eieren, water, zelfgeteelde groenten en huisstof.

Dat project is een eerste beperkte studie met 19 deelnemers (17-18 jarigen) die niet in de huidig gekende no regret-zones wonen en ver van PFAS-verdachte locaties of hotspots. Want het was de bedoeling om de blootstelling van de algemene Vlaamse bevolking te onderzoeken.

Dit beperkte onderzoek liet toe om een meetmethode te ontwikkelen en uit te testen. Die methode kan verder toegepast worden in de volgende Vlaamse humane biomonitoringcampagne.