Buurtbewoners van 3M kunnen zich aanmelden voor gratis PFAS-bloedonderzoek

De Vlaamse Regering geeft 60.000 à 70.000 omwonenden van de 3M-fabiek in Zwijndrecht de kans om hun bloed te laten onderzoeken op PFAS. Lees meer over de aanmelding voor het PFAS-bloedonderzoek.

Wat?

Op deze webpagina’s geeft de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse Regering een overzicht:

  • van de ruime problematiek rond de vervuiling met persistente chemicaliën
  • de stand van de onderzoeken naar chemicaliën in de bodem, het grond- en oppervlaktewater, de lucht, voeding en het lichaam van mens en dier.

De verontrustendste locaties zijn de bedrijven waar PFAS worden en werden geproduceerd en gebruikt en brandweerterreinen en de sites van industriële branden waar in het verleden blusmiddelen werden gebruikt die PFAS bevatten.

Lopen er onderzoeken in uw gemeente? Dan vindt u hier een beknopt overzicht van de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende per site in de gemeente.

Over PFAS

Wilt u meer weten over PFAS en de impact dat ze kunnen hebben op mensen en dier? Of bent u op zoek naar meer wetenschappelijke achtergrond? Op deze pagina over PFAS leest u er alles over.

Meer informatie over het PFAS-onderzoek vindt u in het eerste tussentijdse rapport (september 2021) en het onderzoeksverslag dat deel zal uitmaken van het tweede tussentijdse rapport (maart 2022).

Info voor lokale besturen en bedrijven

Aanpak PFAS in Vlaanderen

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de ruime buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om het probleem in kaart te brengen en een gecoördineerde aanpak op te starten rond persistente chemicaliën.

Karl Vrancken werd aangesteld als opdrachthouder om de aanpak te coördineren met de partners binnen de Vlaamse overheid, andere overheden en overheidsorganisaties, en belanghebbende partijen in dit dossier.