Over PFAS

Wilt u meer weten over PFAS en de impact dat ze kunnen hebben op mensen en dier? Of bent u op zoek naar meer wetenschappelijke achtergrond? Op deze pagina over PFAS leest u er alles over.

Meer informatie over het PFAS-onderzoek vindt u in het eerste tussentijdse rapport (september 2021) en het onderzoeksverslag dat deel zal uitmaken van het tweede tussentijdse rapport (maart 2022).

Info voor lokale besturen en bedrijven

Aanpak PFAS in Vlaanderen

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de ruime buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om het probleem in kaart te brengen en een gecoördineerde aanpak op te starten rond persistente chemicaliën.

Karl Vrancken werd aangesteld als opdrachthouder om de aanpak te coördineren met de partners binnen de Vlaamse overheid, andere overheden en overheidsorganisaties, en belanghebbende partijen in dit dossier.

Het Vlaams Parlement richtte een onderzoekscommissie in met de belangrijkste taak om te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid van de PFOS-vervuiling zijn en of het vervuilende bedrijf 3M kan aansprakelijk gesteld worden.