Aanpak van PFAS in Vlaanderen

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de ruime buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om het probleem in kaart te brengen en een gecoördineerde aanpak op te starten rond persistente chemicaliën.

Karl Vrancken werd aangesteld als opdrachthouder om de aanpak te coördineren met de partners binnen de Vlaamse overheid, andere overheden en overheidsorganisaties, en belanghebbende partijen in dit dossier.