Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grondverzet PFAS-vervuiling

Grondverzet

Grondverzet is een verzamelwoord dat wijst op het verplaatsen van grond. Denk aan uitgravingen en ophogingen. Dus niet in de eerste plaats door gebruik van kruiwagens, maar vooral door bulldozers en vrachtwagens. 

Wettelijk geregeld

Omdat Vlaanderen wil inventariseren en registreren wat er gebeurt met mogelijk vervuilde grond, is grondverzet wettelijk geregeld in het Vlarebo(opent in nieuw venster), het Vlaams Reglement voor Bodemsanering. De Administratieve kant van grondverzet wordt geregeld door bodembeheerorganisaties zoals vzw Grondwijzer(opent in nieuw venster) en vzw Grondbank(opent in nieuw venster), die via hun website een goed overzicht bieden van de verschillende stappen die normaal worden voorzien voor u grondverzet begint te plannen. Bodemsanering wordt in Vlaanderen geregeld via de OVAM(opent in nieuw venster), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Technisch verslag

Basisprincipe: voor uitgegraven bodemmaterialen mogen worden vervoerd of gebruikt, moet een technisch verslag worden opgesteld. Dat is een bodemonderzoek dat opgemaakt wordt door een bodemsaneringsdeskundige.

Particulieren die grondwerken laten uitvoeren, moeten geen technisch verslag laten opmaken: op voorwaarde dat er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt van een onverdacht terrein.

Als het terrein echter gelegen is in een zone waar de aanwezigheid van PFAS verwacht kan worden, kan de opmaak van een technisch verslag toch verplicht zijn, zeker als (een deel van) de grond afgevoerd dient te worden.

Binnen het kader van PFAS-vervuiling is het dus belangrijk om zich hierover bij elk grondverzet grondig te informeren.

 • Verifieer of uw terrein zich bevindt in een zone die als PFAS-verdacht werd aangeduid. Dat is het geval voor de zones die op deze website specifiek worden opgesomd per gemeente, op deze website, tenzij daarbij specifiek wordt weergegeven dat de meetwaarden onder de norm blijven (bijvoorbeeld Mechelen Spuibeekstraat en Mechelen Douaneplein-Perron M).
 • Als uw terrein effectief binnen zo’n afgebakende zone ligt, is het aangeraden om bij gepland grondverzet al zeker een staalname te laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Daarbij is het ook aangeraden om al te voorzien in een volledige staalname die later voor de opmaak van een technisch verslag kan dienen. In eerste instantie volstaat één of meerdere analyses op PFAS.
 • Als uit die staalname blijkt dat er geen overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, dient u verder geen stappen te zetten en is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht.
 • Als er wel een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, zijn er 2 opties:
  • U laat de erkende bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag opmaken. Opgelet : daartoe zullen er ook nog andere parameters dienen geanalyseerd te worden. Hou daarbij rekening dat de genomen grondstalen een zeer beperkte houdbaarheid hebben.
  • U laat de grond afvoeren naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Deze kunnen zelf instaan voor de opmaak van een technisch verslag. Belangrijk is dat u hierover contractuele afspraken maakt.

Technisch verslag: praktische stappen

Als een technisch verslag nodig is, welke stappen moet u nemen en wie moet u daarvoor contacteren?

 • Schakel een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD) in voor de opmaak van een technisch verslag.
 • Geef aan dat uw terrein potentieel PFAS-verdacht is en bezorg de eBSD nog bijkomende informatie over uw terrein (aanwijzigingen voor eventuele andere verontreinigingen, voormalige activiteiten op het terrein)
 • Bezorg ook de nodige informatie over uw bouwproject: de te ontgraven zones, volumes en dieptes.
 • Het technisch verslag moet vervolgens conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie. Vraag aan uw eBSD om deze conformverklaring aan te vragen.
 • Voeg het technisch verslag en de conformverklaring toe aan de offertevraag voor het uitvoeren van de (grond)werken en vraag dat de aannemer hiermee rekening houdt in zijn offerte. Wij raden aan om uw architect hierbij te betrekken.

Advies

Bovenstaande tekst geeft de algemene principes weer voor grondverzet. Voor concreet advies bij bestaande procedure kan u info inwinnen bij de erkende bodembeheerorganisaties: Grondbank vzw of Grondwijzer vzw. Zij kunnen u alvast op weg helpen.

Voor een concrete uitspraak over de PFAS-verdachtheid van uw terrein en eventuele staalnames, of in geval van twijfel, kunt u zich te wenden tot een erkende bodemsaneringsdeskundige.