Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS-normenkader voor bodemsanering en grondverzet PFAS-vervuiling

PFAS-normenkader voor bodemsanering en grondverzet

Het tijdelijke handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen bij bodemsanering en grondverzet verscheen op 10 oktober 2023 in het Belgisch Staatsblad. De datum van inwerkingtreding wordt nog bepaald.

Goedkeuring van tijdelijk handelingskader PFAS-houdende bodemmaterialen

Na advies van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat een tijdelijk handelingskader aanreikt voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen in het kader van grondverzet. Bijvoorbeeld bij de opmaak en beoordeling van technische verslagen en de aanvragen tot grondverzettoelating. Er is ook een tijdelijk handelingskader voor de beoordeling van het saneringscriterium ‘duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van bodemonderzoeken.

Het besluit voert een op zichzelf staand tijdelijk handelingskader in, specifiek voor verontreinigingen met PFAS, wat een niet-genormeerde parameter blijft.

Het tijdelijke handelingskader voor PFAS-houdende bodemmaterialen verscheen op 10 oktober 2023 in het Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster).

Voor wie geldt het handelingskader?

Het handelingskader is van toepassing op alle werven die in uitvoering gaan. Initiatiefnemers van grondverzet kunnen hun technische verslagen dus best actualiseren.

Vanaf wanneer geldt het handelingskader?

In het besluit is voorzien dat de Vlaamse minister van Omgeving de datum bepaalt waarop het besluit in werking treedt. Dat hangt samen met de invoegetreding van de voorziene codes van goede praktijk voor de kwaliteitstoets en de uitlogingstest die op voorstel van de OVAM bij ministerieel besluit zullen worden vastgesteld. In dat besluit zal de minister ook bepalen wanneer het handelingskader in werking treedt.

Naar een nieuw normenkader voor bodemsanering en grondverzet