In maart 2022 stelde PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken een tijdelijk PFAS-handelingskader voor: een set waarden voor maximale concentraties in bodem en grondwater, in functie van de manier waarop deze werden gebruikt. Dat normenkader wordt nu bijgesteld. Ook de normen voor grondverzet worden aangepast. U leest de samenvatting in de discussienota ‘Aanpassing van het normenkader voor PFAS’(opent in nieuw venster) die aan de stakeholders werd voorgesteld.

Naar een nieuw normenkader voor bodemsanering en grondverzet