Lijst van brandweeroefenterreinen

Er worden maandelijks een 40-tal nieuw onderzoeken gestart. AZG en de OVAM beoordelen de meetresultaten om voor elke individuele brandweersite eventueel de maatregelen aan te passen, afhankelijk van de lokale situatie. Hierover wordt dan zo snel mogelijk met de lokale besturen en de buurtbewoners gecommuniceerd.

Belangrijk om weten is ook dat ieder dossier een minimale doorlooptijd nodig heeft om een kwalitatieve analyse te waarborgen. Van de start van het onderzoek tot en met de communicatie van de eventuele adviezen moet rekening gehouden worden met een termijn van minstens 3 maanden:

 • Opstart van het onderzoek door de bodemsaneringsdeskundige en rapportage aan OVAM
 • Verwerking en beoordeling door OVAM en AZG
 • Eventuele afstemming met FAVV en VMM
 • Communicatie voorbereiden met alle betrokkenen
 • Versturen van de adviezen aan de saneringsplichtige (door OVAM) en aan de gemeenten (door AZG)

Wanneer sites in onderstaande lijst worden toegevoegd, zitten we nog in de beginfase van deze procedure.

Scroll linksScroll rechts

gemeente

omschrijving

adres

Arendonk

brandweerkazerne Arendonk

Kerkstraat 38

Beerse

Brandweerkazerne

Bisschopslaan 52

Deinze

interventie brand

Leernsesteenweg z.n.

Deinze

Oude brandweerkazerne

Vaart Links 15B

Diest

Brandweerkazerne

Schaluinstraat 2

Genk

Brandweerschool met oefenterrein

Horizonlaan 42

Hasselt

Voormalige brandweerkazerne + oefenterrein

Willekensmolenstraat 126+

Heist-op-den-Berg

Brandweerkazerne + oefenplaats

Broekstraat 46A

HerentalsBrandweerkazerneOud-strijderslaan 1

Heusden-Zolder

Brandweerkazerne

Koerselsebaan 59

Ieper

Brandweerkazerne met voormalig oefenterrein

Minneplein 1A

Kieldrecht (Beveren)

Voormalig brandweeroefenterrein

Nieuw Arenbergstraat en Nieuw Arenbergpolder

KruisemBrandweerkazerneWarandestraat 2

Lichtervelde

Brandweerkazerne

Beverenstraat 16

Malle

brandweerpost Malle

Turnhoutsebaan 8

MerelbekeBrandweerkazerneKloosterstraat 26-32

Nieuwpoort

Brandweeroefenterrein

Brugsevaart z.n.

Oostende

Brandweerkazerne

Velodroomstraat 13

OudenaardeVoormalige kazerne + oefenterreinWoeker 7

Peer

Crash F-16

De Moonen z/n

Poperinge

Voormalige kaarsenfabriek met zware branden

Diepemeers 47

Poperinge

Brandweerkazerne met oefenterrein

Doornstraat 45

Ranst

Campus Vesta

Oostmalsesteenweg 75

Vosselaar

Brandweerkazerne

Breemsedijk 54

Wevelgem

Voormalige fabriek - bedrijfsbrand

Karrestraat en Warandestraat

Wichelen

Brandweerkazerne

Margote 114

Zonhoven

Tankstation

Heuveneindeweg 67

Zwevegem

Brandweerkazerne

Ommegangstraat 1A

Deze lijst wordt aangevuld met nieuwe sites wanneer de eerste meetgegevens binnenkomen. Ondertussen loopt het onderzoek natuurlijk verder en zijn er dossiers waarvoor de evaluatie van de metingen nog moet gebeuren en het dus nog te vroeg is om te bepalen of er sprake is van verontreiniging. Volledige informatie en uitgewerkte adviezen kunnen pas gegeven worden wanneer de hele procedure is doorlopen. Pas op dat moment kan over de inhoud van de dossiers gecommuniceerd worden. In afwachting blijven de no regret-maatregelen op alle locaties gelden, tot AZG duidelijk bepaalt en communiceert dat ze aangepast moeten worden of niet meer van toepassing zijn.

No regret-maatregelen, 100 meter rond de sites

In een zone van 100 meter rond de sites gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het gft-afval.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • was uw handen, zeker voor de maaltijd
 • maak uw huis binnen en buiten schoon met water.