Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inventarisatie en onderzoeken risicosites PFAS-vervuiling PFAS-vervuiling

Inventarisatie en onderzoeken risicosites PFAS-vervuiling

De Vlaamse lokale besturen maakten een inventaris van mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Op basis van die input doet de OVAM elke maand bodemonderzoeken op 40 à 50 risicolocaties in Vlaanderen. Deze gebieden krijgen prioriteit: woon- en drinkwatergebieden rond terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geblust met fluorhoudend blusschuim.

Inhoud is aan het laden

Aanpak van het bodemonderzoek naar PFAS op risicogronden

De OVAM heeft al een 40-tal bodemonderzoeken gepland. Het gaat om:

  • woon- en drinkwatergebieden rond terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geblust met fluorhoudend blusschuim
  • locaties die eerder gekend waren als mogelijk risicogebied
  • woonzones en drinkwaterwingebieden rond risicogebieden

De OVAM bespreekt de resultaten met het Agentschap Zorg en Gezondheid en brengt dan de gemeenten op de hoogte. Er is geen reden tot ongerustheid: de onderzoeken gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu.

Wat kunnen lokale besturen sowieso al doen? Beschermende maatregelen nemen in een zone van 100 meter rond terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geblust met fluorhoudend blusschuim.

De OVAM stuurt elke maand een overzicht van de geplande onderzoeken naar de betrokken lokale besturen.

Verkennend bodemonderzoek volgens de OVAM-onderzoeksstrategie

Wil u als gemeente op eigen initiatief een bodemonderzoek laten uitvoeren?

  • Gelieve de OVAM op voorhand op de hoogte te brengen van het bodemonderzoek. Dat doe je door de onderzoekslocatie (bij voorkeur met kadastrale gegevens) door te sturen naar PFASinventarisatie@ovam.be(opent in uw e-mail applicatie).
  • Gelieve dezelfde onderzoeksstrategie als de OVAM te gebruiken.

Dat maakt een uniforme en efficiënte evaluatie van de resultaten mogelijk.

Zowel voor de onderzoeksstrategie als voor de manier van aanleveren van de onderzoeksresultaten heeft OVAM ondersteunende modeldocumenten die de gemeenten kunnen gebruiken:

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek volgens de OVAM-onderzoeksstrategie

Voor de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek stelde de OVAM ondersteunende modeldocumenten op voor de aanbesteding van een raamcontract voor oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.

PFAS-webinar 3 voor lokale besturen - 22 september 2021

Inhoud van het 3de PFAS-webinar voor lokale besturen op 22 september 2021:

  • Opdrachthouder Karl Vrancken lichtte het eerste tussentijdse PFAS-rapport toe.
  • De OVAM gaf een overzicht van risicosites.
  • De OVAM, het Departement Omgeving, Agentschap Zorg en Gezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen beantwoordden vragen van de lokale besturen.
Inhoud is aan het laden

PFAS-webinar 2 voor lokale besturen - 2 juli 2021

Om de lokale besturen meer achtergrondinformatie te geven bij de inventarisatie, werd op 2 juli 2021 een tweede webinar georganiseerd, ‘Achtergrondinformatie bij PFAS-verontreiniging: risico’s, oorzaken, normenkader, blusschuim’.

Inhoud is aan het laden

PFAS-webinar 1 voor lokale besturen - 24 juni 2021

Om de lokale besturen hierbij de nodige (praktische) toelichting te geven, werd op 24 juni 2021 een webinar georganiseerd.

Inhoud is aan het laden

Webinar 1 - aanpak van de inventarisatie

Herbekijk hieronder het filmpje van de OVAM over de aanpak van de inventarisatie.

Inhoud is aan het laden