Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS-aanpak regio Zwijndrecht PFAS-vervuiling

PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

De PFAS-aanpak regio Zwijndrecht werkt aan een betere toekomst voor het vervuilde gebied binnen een straal van 5 km rond de 3M fabriek in Zwijndrecht. De aanpak heeft 6 pijlers: sanering, monitoring, toezicht op vergunningen, gezondheid, herwaardering van de leefomgeving en transparantie. Via concrete maatregelen per thema geeft de aanpak de komende jaren uitvoering aan de verschillende overeenkomsten tussen 3M, de Vlaamse overheid, gemeente Zwijndrecht en milieu- en burgerbewegingen.

Blijf op de hoogte van het nieuws over PFAS in Zwijndrecht

No regret-maatregelen

De Vlaamse overheid stelde een aantal preventieve maatregelen op voor burgers tot 10 km rond de 3M-fabriek om de blootstelling aan PFAS te beperken, de zogenaamde ‘no regret-maatregelen’. Naarmate je dichter of verder van het chemiebedrijf woont, gelden er andere voorschriften voor onder andere voeding, GFT-afval, gebruik van grondwater, tuinieren en bewegen in open lucht.

Projectgebied

5 km-zone rond de 3M-fabriek

De PFAS-aanpak regio Zwijndrecht is van toepassing binnen een straal van 5 km rond de 3M-fabriek.

Waaruit bestaat de PFAS-aanpak?

Verplichting tot sanering

3M is als vervuiler verantwoordelijk voor de sanering van de PFAS-vervuiling. Ze moeten eerst de verontreinigde bodem onderzoeken voor ze het gebied integraal moeten sanering van PFAS. De Vlaamse overheid waakt over de correcte uitvoering van deze afspraken. Door de omvang van de milieuverontreining sloot de Vlaamse Overheid in juli 2022 een saneringsovereenkomst met het chemiebedrijf 3M.

Lees meer over de Saneringsovereenkomst.

De Vlaamse overheid maakte in maart 2023 het Sitebesluit op. Zo werd 3M verplicht tot een brongericht en geïntegreerd aanpak van de sanering. In dit Sitebesluit is 3M verplicht tot het nemen van herstelmaatregelen en natuurbeschermingsacties. Het bevat ook een aantal bepalingen rond grondverzet en bemalingen waar eigenaars beroep op kunnen doen indien er verontreiniging is aangetoond die veroorzaakt is door 3M.

Lees meer over het Sitebesluit.


Actuele uitstoot en verspreiding

De Vlaamse overheid volgt de actuele uitstoot en de verspreiding van PFAS op om ervoor te zorgen dat de blootstelling voor de inwoners in de 5km-zone rond de 3M fabriek beperkt blijft.

Saneringsverbond

De initiatieven van de Vlaamse overheid en de verplichtingen van 3M worden binnen het wettelijke kader aangevuld door bijkomende afspraken tussen de Vlaamse overheid, de gemeente Zwijndrecht, Lantis en milieu- en burgerbewegingen. Zo wil deze samenwerking de PFAS-verontreiniging rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht de komende jaren proactief en geïntegreerd aanpakken.

Dit Saneringsverbond moet lokale kennis verankeren in de PFAS-aanpak door acties samen te evalueren en bij te stellen indien nodig. De doelen zijn een minder grote blootstelling aan PFAS, een vlotte sanering en herstel van het grondgebied, een betere leefomgeving en meer vooruitgang waar de vervuiling tot stilstand heeft geleid.

Lees meer over het Saneringsverbond.

Algemeen Vlaams milieubeleid

De Vlaamse overheid past het algemeen milieubeleid aan om PFAS-vervuiling in de toekomst te voorkomen. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat PFAS volledig uit het leefmilieu kan verwijderd worden. De Vlaamse overheid wil daarom een ambitieus beleid voeren rond ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ zoals PFAS.

Zo willen ze in de Europese Unie een voorloper worden in het voorkomen en beperken van chemische vervuiling in water, bodem en lucht. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een versnelde uitfasering van PFAS binnen de Europese wetgeving.

De acties en maatregelen van de hele PFAS-aanpak verdelen we onder 6 pijlers. Elke pijler behandelt maatregelen die door verschillende initiatiefnemers uitgevoerd en opgevolgd worden om PFAS-vervuiling allesomvattend, brongericht en efficiënt aan te pakken:

Hebt u een vraag over PFAS? 

Preventiemedewerkers

Wie binnen de straal van 5 km rondom de 3M-fabriek woont kan met vragen over PFAS terecht bij de preventiewerkers: Amber Smet en Lien Verstraete. Ze bieden algemene ondersteuning, geven info over de no regret-maatregelen, geven tips om blootstelling te beperken en bieden hulp bij deelname aan lopende onderzoeken.

Klik hier voor meer informatie over de preventiemedewerkers.

PFAS-ombudsdienst Zwijndrecht IGEMO (opent in nieuw venster)

Hebt u vragen over de saneringsplannen voor je tuin of perceel? Dan kunt u terecht bij het PFAS-ombudsteam van intercommunale IGEMO via PFASombudsdienst@igemo.be(opent in uw e-mail applicatie) of 015 28 65 82.

Blijf op de hoogte van de PFAS-aanpak in Zwijndrecht