Gedaan met laden. U bevindt zich op: Saneringsovereenkomst PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

Saneringsovereenkomst

De bodem in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht is verontreinigd met PFAS. De OVAM heeft 3M opgelegd om het verontreinigde gebied te onderzoeken en te saneren. Op deze pagina vindt u informatie over de bodemonderzoeken en het proces van de sanering – op de site van 3M en in de omgeving.

Akkoord tussen Vlaamse Regering en 3M - juli 2022

Op 6 juli 2022 kondigde minister Demir het akkoord aan dat de Vlaamse regering heeft gesloten met chemiebedrijf 3M rond de aanpak van de PFAS-verontreiniging in een ruime straal rond de fabriek in Zwijndrecht. Met een investeringsbedrag van 571 miljoen euro is dit een van de omvangrijkste compensatieregelingen die al in Vlaanderen werden onderhandeld voor soortgelijke vervuiling.

Meer informatie over dit akkoord vind je in de persmededeling van de Vlaamse Regering en 3M(PDF bestand opent in nieuw venster).

Opdrachthouder Karl Vrancken: “In de komende maanden gaat 3M concreet aan de slag met de sanering. De verschillende slachtoffers van de verontreiniging krijgen nu het herstel en de aandacht die ze verdienen. Vanuit mijn eigen rol als brugfiguur engageer ik me om de partijen bij te staan me technische en wetenschappelijk advies in de uitwerking van de maatregelen die in de overeenkomst staan. Daarnaast kan ik als facilitator zorgen dat de belangen van de verschillende stakeholders evenwichtig aan bod komen bij het uitwerken van concrete regelingen.”

Meer lezen:

Bedrijfssite 3M: onderzoeken en sanering

Voor het fabrieksterrein zelf werd al in 2008 een bodemsaneringsproject opgesteld. Het verloop van de sanering wordt via tussentijdse verslagen aan de OVAM gerapporteerd. Het recentste tussentijdse rapport dateert van 31 januari 2022. Op basis van dat rapport legde de OVAM aan 3M op dat de sanering op een aantal punten moet worden bijgestuurd onder meer voor wat betreft de Palingbeek.

Op 12 december 2022 werd een gefaseerd bodemsaneringsproject bij de OVAM ingediend voor het deel van het 3M terrein waar op korte termijn een nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal worden gebouwd. Het bodemsaneringsproject voorziet een ontgraving van de bodemverontreiniging met PFAS tot 2 meter onder het maaiveld. Op 9 maart 2023 heeft de OVAM het bodemsaneringsproject goedgekeurd.

Meer lezen:

  Omgeving van 3M: onderzoeken en sanering

  In de omgeving van het terrein van 3M is de bodem verontreinigd met PFAS-componenten. Die stoffen kwamen vrij door uitstoot uit de schouwen van de 3M-fabriek. Ook het weggewaaide bodemstof van het fabrieksterrein en fijne waternevel uit de waterzuivering zorgden voor de verspreiding ervan. Tenslotte kwam er ook PFAS vrij op de vroegere testplaatsen voor blusschuim. De wind verspreidde de verontreiniging.

  De OVAM heeft 3M opgelegd om het verontreinigde gebied te onderzoeken en te saneren. Omwille van de omvang van dat gebied, gebeurt zowel het bodemonderzoek als de bodemsanering van de omgeving in fases.

  Meer info:

  Andere bodemonderzoeken in de omgeving van 3M

  Bodemonderzoek Linkeroever – juni 2021

  Op 7 juni 2021 liet de stad Antwerpen door een onafhankelijk bureau een bodemonderzoek doen op 5 verschillende plekken op Linkeroever. Op 4 van de 5 plekken lagen de waarden onder de bodemsaneringsnorm. Op 1 plek buiten bewoond gebied, vlakbij de werfzone van de Oosterweelverbinding Linkeroever, werd deze bodemsaneringsnorm wel overschreden.

  U vindt de onderzoeksverslagen op de website van de stad Antwerpen(opent in nieuw venster).

  Bewonersvergaderingen

  Meer info