Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pijler 6: transparantie PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

Pijler 6: transparantie

De PFAS-aanpak regio Zwijndrecht heeft impact op heel wat mensen en organisaties. Transparante communicatie is cruciaal. Zo weet iedereen welke stappen ondernomen worden. Wie een taak heeft in de aanpak wordt ook gevraagd om dit te doen in samenspraak met alle belanghebbenden.

Communicatie 3M

3M moet werken aan een saneringsaanpak op maat van iedereen om zo de leefomgeving van inwoners en de natuur te herstellen. Daar hoort bij dat ze de getroffen bewoners hiervan goed moeten informeren.

Lees hier meer over de sanering op de website van 3M(opent in nieuw venster).

Rapportages Saneringsverbond

Het Saneringsverbond brengt regelmatig verslagen uit van de Beheercomités. Zo kan iedereen zien welke vooruitgang alle acties en bepalingen kennen alsook welke acties bijgesteld worden. Om het half jaar brengt het Beheercomité ook een rapportage uit over de algemene voortgang van de maatregelen uit het Saneringsverbond.

U kunt hier ook andere onderzoeken terugvinden zoals de Visie Zeer Zorgwekkende Stoffen 2023 en over de aanwezigheid van PFAS in water, bodem en lucht

Bekijk hier de rapportages en onderzoeken.

Publieksmomenten

De initiatiefnemers van het saneringsverbond, het sitebesluit en de saneringsovereenkomst organiseren regelmatig publieksmomenten zoals bewonersbevragingen en infomomenten om mensen te informeren over de verschillende maatregelen. Inwoners blijven zo op de hoogte en krijgen antwoorden op hun vragen. De publieksmomenten helpen om de lokale bezorgdheden beter te begrijpen.

Zo heeft 3M al enkele bewonersvergaderingen georganiseerd over het bodemsaneringstraject die ze afleggen in de zone van 5km rond de fabriek. Meer informatie over deze bewonersvergaderingen vind je terug op de website van 3M(opent in nieuw venster).