Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pijler 4: gezondheid PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

Pijler 4: gezondheid

De gezondheid van de bewoners in het vervuilde gebied is de prioriteit van de PFAS-aanpak. Er is nog veel onderzoek nodig om precies te achterhalen wat op lange termijn de effecten van PFAS zijn op onze gezondheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat PFAS onze gezondheid kunnen schaden, zoals een groter risico op een verstoorde leverwerking, verhoogde cholesterol en verminderde immuniteit. Het is vooral belangrijk om te begrijpen dat PFAS één risicofactor is, naast vele andere risicofactoren (zoals andere milieuvervuiling, levensstijl, aanleg,…) die samen het risico op ziekte kunnen verhogen. Daarom zet de Vlaamse Overheid in op preventieve maatregelen en gezondheidsmonitoring. Het Departement Zorg voert de verschillende maatregelen en acties van deze pijler uit.

Klik hier voor algemene voorschriften en PFAS-maatregelen.

No regret-maatregelen

Deze preventieve maatregelen gelden voor burgers tot 10 km rond de 3M-fabriek om de blootstelling aan PFAS te beperken. Lees de no regret-maatregelen voor Zwijndrecht.

Blootstelling beperken

Via de no regret-maatregelen

We beperken onze blootstelling aan PFAS best zoveel mogelijk, want hoe minder PFAS in het lichaam, hoe beter. No regret-maatregelen zijn preventieve maatregelen om lokale blootstelling aan PFAS te beperken voor burgers die wonen in een regio met een PFAS-vervuiling. Lees hier de no regret-maatregelen voor de regio van 10 km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Via de tips en checklist

We worden op verschillende manieren blootgesteld aan PFAS. Niet alleen via lokale vervuiling, maar ook via bijvoorbeeld consumentenproducten.

​​​​​​​Hebt u vragen over de maatregelen om uw blootstelling te beperken? Neem dan contact op met de preventiewerkers PFAS.

Gezondheidsmonitoring

De Vlaamse overheid onderzoekt en monitort de gezondheid van de burgers om te begrijpen welke gevolgen PFAS op lange termijn kunnen hebben. Het Departement Zorg staat in om de verschillende studies en onderzoeken op te volgen.

De gezondheidsmonitoring gebeurt enerzijds aan de hand van wetenschappelijke bloedonderzoeken. Dit houdt ook een biomonitoringsonderzoek naar de gezondheidsimpact op jongeren in en een grootschalig bloedonderzoek naar PFAS in opdracht van het Departement Zorg. Verder zijn er onderzoeken naar het voorkomen van kanker in de regio. Deze studies bepalen volgende onderzoeken om de gezondheid van de getroffen inwoners voor de komende 10 jaar te monitoren. De resultaten dragen bij tot de wetenschappelijk kennis over PFAS-vervuiling en zullen verder bepalen welke maatregelen in de regio nodig zijn om de blootstelling te beperken en zo de gezondheid te beschermen.